Archief - Algemeen

Algemeen
Ouderen trappen af met eerste discussieavond voor verkiezingen

WIERDEN – De drie ouderenbonden van Wierden en Enter hebben, onder voorzitterschap van Willem Wessels, de lokale politiek aan de tand gevoeld. In een zaal van de Marke te Wierden werd op donderdag 11 januari de eerste discussieavond gehouden met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Een kleine dertig bezoekers waren aanwezig om met de raadsleden in gesprek te gaan. Alle partijen die dit jaar aan de verkiezingen mee doen (VVD, CDA, CU, NEW en PPW) waren vertegenwoordigd, al dan niet met twee man sterk.

Om de discussie op gang te brengen nam Wessels het woord door enkele stellingen te poneren, waarop de partijen vervolgens kort hun zegje mochten doen. Vanuit de zaal mocht er vervolgens gereageerd worden. Onder meer de WMO, het armoedebeleid en de veiligheid kwam aan bod. De discussie over de “verrotte Dorpsstraat in Enter” kwam al vlot op gang. De weg, die door de Enternaren ook wel gekscherend inmiddels de “Hobbel-Allee” wordt genoemd, baart al jaren zorgen. Het CDA stelde de verontruste Enternaren gerust door te melden dat eind 2019 de nieuwe Dorpsstraat gereed moet zijn. In eenzelfde adem werd ook de veiligheid in het centrum van Wierden genoemd. Met voor de senioren is dit een punt van aandacht: denderend vrachtverkeer en het verkeerd parkeren baart bij deze doelgroep – die toch vaker slechter ter been is en gebonden is aan rollators – zorgen. Ook het schelpenpad aan de Lage Dijk in Enter was een voorbeeld voor slecht begaanbaar voor rolstoel en rollator. “Dit pad gaan we deels verharden!”, was de uitspraak van PPW-wethouder Roselien Slagers.

Het inrichten van een seniorvriendelijke gemeente staat bij de verschillende partijen hoog op de agenda. Ouderen willen naar eigen zeggen actief mee blijven doen en “niet na een bepaalde leeftijd afgeschreven worden”, zo klonk het. De raadsleden lieten echter weten dat de ouderen en de ouderenbonden zelf aan moeten kloppen en de dialoog aan moeten gaan. “De politiek is niet aan zet de ouderen wel! Zowel op het gebied van wonen, sporten en veiligheid mogen zij aangeven wat de wensen zijn”, aldus de VVD en de CU. Het levensloopbestendig bouwen en wonen is bij meerdere fracties punt van aandacht. “Al is dit wel afhankelijk van wat de bewoner wil”, meent de CU. “Maar het moet wel makkelijker en toegankelijker worden om dit voor elkaar te krijgen”, vulde NEW aan. “Bovendien kunnen bewoners elkaar ook ondersteunen, al dan niet via Wijksaam en dus niet altijd de 'ik ik ik' gedachte.”

Wel vroeg één mondige senior zich af hoe hij zijn stem moet laten horen als alles digitaal gaat. “Ik praat mee, maar als je geen computer of internet hebt, zoals ik, kun je niks.” De fractie van NEW is van mening dat jongeren bijvoorbeeld kunnen helpen om ouderen wegwijs te maken in de digitale wereld. Daarnaast had deze partij ook op papier een aantal zaken geduid en klaar liggen voor de ouderen. Ook de ChristenUnie liet duidelijk blijken dat er meer ingezet moet worden op bijeenkomsten. “Face to face levert vaak mooie en heldere gesprekken op, zoals nu!”

Ander punt van discussie was deze avond het nieuwe afvalbeleid. Dat verdiende volgens de aanwezige ouderen niet de schoonheidsprijs. “Er is een onevenredig tarief ingevoerd, waardoor wij nu zelfs vijftig procent méér moeten betalen dan voorheen”, aldus een bezorgde inwoonster. De meegenomen rekeningen waren het bewijs. NEW vindt het in die zin jammer dat het zogenoemde “tussentarief” niet van de grond is gekomen. CDA en de CU lieten weten dat er halverwege dit jaar nog een evaluatie volgt, waarin dit soort zaken zeker ter sprake komen. “Wellicht dat dan ook teveel betaald geld terug kan vloeien.”