Archief - Algemeen

Algemeen
Natuurlijk Wiezer

Permafrost

Hoe laat is het eigenlijk? Deel 2.

Door ontwikkelingen op technologisch gebied heeft een deel van de mensheid zich spectaculair kunnen ontwikkelen of is die ontwikkeling nog volop aan de gang. Op zich is dat positief, maar de prijs die ervoor moet worden betaald is hoog. Er zijn zoveel factoren, die op het voortbestaan van de aarde van invloed zijn, dat het eigenlijk te veel zijn om allemaal op te noemen. Er zijn er een paar die direct bedreigend zijn voor het voortbestaan van de aarde.

– De luchtverontreiniging en het broeikaseffect dat daar weer het gevolg van is, hebben vergaande gevolgen op natuur en milieu. Alleen al door de opwarming van de aard met een aantal graden zal de zeespiegel flink gaan stijgen met alle gevolgen van dien (overstromingen). De prognoses zijn recent nog bijgesteld. Het zee-ijs op de Noordpool smelt veel sneller dan tot nu werd aangenomen.
– De grootschalige verwoesting van de (tropische)oerwouden over de hele wereld - de longen van onze aarde - gaat niet alleen ten koste van ingewikkelde biodiversiteit, natuurlijk milieus en dier- en plantensoorten. Vruchtbare grond spoelt weg door erosie weg; kale akkers blijven over. Hierop wordt met behulp van kunstmest en bestrijdingsmiddelen gewassen (monocultuur) verbouwd. In plaats van opname van CO2 door de oerwouden komt hier nu CO2 vrij. Een ramp voor de mensheid. De wereldwijde uitstoot van CO2 is een directe bedreiging voor de mensheid.
– Door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen op de noord- en Zuidpool. Dat is op zich al een ramp. Maar die opwarming heeft ook tot gevolg dat delen van de bevroren Noordpool die permanent bevroren zijn (zgn. permafrost) gaan ontdooien. Als gevolg hiervan komen grote hoeveelheden methaangas (CH4) vrij. Dit broeikasgas is 20-25 maal sterker dan CO2. Methaan komt vooral vrij als de planten onder water ontdooien en oxideren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Siberië.
– Een andere dramatische gebeurtenis werd medio oktober jongstleden naar buiten gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat in natuurgebieden in Duitsland nog een kwart van de insecten rondvliegt ten opzichte van 27 jaar geleden. Nog niet eerder werd zo’n dramatische afname geconstateerd. Dit heeft weer gevolgen voor het voortbestaan van insectenetende vogels. Vermoedelijk is het gebruik van insecticiden de oorzaak; dat zal nog nader worden onderzocht.

Het zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen die de planeet ernstig bedreigen. De slimheid van de mens anno 2018 kent bijna geen grenzen. De recente doorbraak op het gebied van de detectie van zwaartekrachtgolven bewees dit nog weer eens. Des te treuriger is het dat we kennelijk met z’n allen niet in staat zijn om zodanige maatregelen te nemen dat er een einde komt aan de vele bedreigingen die op de aarde afkomen. Het is vijf voor twaalf maar hoe lang die vijf minuten zullen gaan duren weet niemand. Maar die paar minuten zullen moeten worden gebruikt om het tij te keren. Onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op een gezonde wereld.

Gerrit Niezink