Archief - Algemeen

Algemeen
Distelvink 3.3

Over kiezen en gekozen worden
In zijn vorige bijdrage schreef de Distelvink over de koopwoningen aan de Kruissteenweg in Wierden. Ze staan te midden van een aantal huurwoningen in een rij van vier. De huurwoningen worden gesloopt en opnieuw opgebouwd. De eigenaren van de tussenliggende koopwoningen moeten óf vertrekken óf worden ingesloten door nieuwe woningen! Uw columnist veronderstelde dat het nepnieuws betrof. Zo zot, dat moest wel het beruchte nepnieuws zijn.

Welnu, uit de reacties die hem bereikten, blijkt... niks nepnieuws, bittere realiteit! De betreffende inwoners kregen het echt te horen van de medewerkers van de woningbouwvereniging Reggewoon. Dus dames en heren politici, een buitenkansje. In deze tijd van verkiezingswoorden kunt u er alvast een verkiezingsdaad aan toevoegen. Een mooie kans om op te komen voor uw inwoners. Succes!

Heeft de verkiezingskoorts u al te pakken? Mij nog niet echt.
Ik hoor nog geen wonderlijke zaken langskomen als: Wierden first of een dreigende Wiexit, Wierden los van Nederland. Ook zie ik nog geen roep om een muur tussen Wierden en Enter. De kandidaten die voorbijkomen via Facebook, vertellen allemaal dat ze redelijke mensen zijn die het beste met ons voor hebben. En ook zonder raar, oranjeachtig, haar.
Natuurlijk ben ik er zeer nieuwsgierig naar hoe de verschillende partijen ons gelukkig gaan maken, dus vul ik de Kieswijzer in. Een beetje teleurstellend. De partij, die het hoogst scoort, komt uit op 52 procent overeenkomst, terwijl de laagst scorende partij veertig procent noteert. Het kan uiteraard aan de voorkeuren van de Distelvink liggen, maar ik vermoed dat de standpunten van de partijen niet ver uiteen liggen.

Hoe dan toch een keuze gemaakt?
Uw Distelvink heeft het volgende bedacht: in de achterliggende periode is er noodgedwongen fiks op mensen bezuinigd, denk aan huishoudelijke hulp en ouderenzorg. Als partijen inzetten op reparatie daarvan, nu de financiële tijden beter lijken, en bereid zijn om daarvoor landelijk aan de bel trekken, hebben ze bij mij een streepje voor. Daarnaast moet de partij van mijn keuze ervan doordrongen zijn dat we een duurzame samenleving moeten nastreven. De almaar versnellende klimaatverandering is onmiskenbaar. Ik zou denken: gas geven – pardon, schone energie geven – met die duurzaamheid. Tenslotte, wil men onze kleine samenleving dynamisch houden? Nog een streepje erbij. Een bestaan als slaapdorp van Almelo of Rijssen vind ik geen aanlokkelijk idee.

Gelukkig doen op 17 maart bekende, lokale dirigenten in de dop daar al hun best voor, als ze laten zien waartoe ze op cultureel gebied in staat zijn. Deze dappere inwoners gaan de Harmonie St. Jan dirigeren bij Maestro. Ze kunnen daarmee meteen laten zien dat ze op cultureel gebied sturend bezig kunnen zijn.
Succes dames en heren. Houdt die spirit vast!