Archief - Algemeen

Algemeen
Opvang, dagbesteding, kunstworkshops en coaching in voormalige Touwladder

WIERDEN – Voormalige basisschool De Touwladder aan de Schoolstraat in Wierden moet vanaf de zomer in 2019 meerdere nieuwe functies krijgen. BSO Columbus junior zit op dit moment al in het pand en krijgt dezelfde ruimten aangeboden.

Daarnaast neemt ook Dievers (kleinschalige dagbesteding voor verstandelijk beperkten in combinatie met naschoolse opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs), Kunstenaar - Art (atelierruimte met workshops) en De Poel Coaching (begeleiding/coaching van hoogbegaafden) intrek in het karakteristieke gebouw. Er is nog één kleine ruimte van twintig vierkante meter beschikbaar.

Sinds september van dit jaar is de onderwijsfunctie van de Touwladder beëindigd en is de gemeente Wierden opzoek naar een nieuwe invulling van het gebouw. Vanwege het karakteristieke pand en ligging wil de gemeente het gebouw behouden. Multifunctioneel gebruik, gericht op maatschappelijke doeleinden, was de insteek. Via de website wierden.ikpraatmee.nl konden inwoners en organisaties meepraten over de invulling van het gebouw. Er zijn 176 inzendingen van zowel inwoners als organisaties ontvangen met in totaal 225 ideeën en aanvragen voor een multifunctioneel gebruik. Vervolgens is er informatie opgevraagd bij organisaties die invulling kunnen geven aan deze kansrijke ideeën.

Het resultaat van wierden.ikpraatmee.nl zijn twaalf concrete aanmeldingen voor één of meerdere ruimten in de Touwladder. Met deze twaalf organisaties en personen heeft de gemeente Wierden een persoonlijk gesprek in het pand gehad. In het vragenformulier was aangegeven dat de gemeente per ruimte op zoek is naar een hoofdhuurder. De hoofdhuurder kan de ruimte onderverhuren aan andere organisaties en partijen. Uiteindelijk zijn vier partijen geschikt als hoofdhuurder en kunnen ze alle vier conform hun behoefte en voorkeur worden gehuisvest.

Vervolgtraject
Het gebouw wordt in de lente verbouwd en verduurzaamd, zodat het toekomstbestendig is. Zo worden zonnepanelen geplaatst evenals een warmtepomp en isolatie. Ook komt er een lift om het pand voor iedereen toegankelijk te maken. Voordat het zover is, moet de gemeenteraad eind januari 2019 de financiële middelen beschikbaar stellen. Daarna kan de aanbesteding beginnen en vervolgens de verbouwing. Als alles volgens planning verloopt, wordt het gebouw voor de bouwvak opgeleverd.

Nieuwe naam
Voor het nieuwe multifunctionele gebouw in Wierden moet een toepasselijke naam komen. Het gebouw heeft vanaf medio jaren vijftig tot aan de eeuwwisseling de naam Hemmelgaard gehad. Daarna is het De Touwladder geworden. Komend voorjaar wil de gemeente met een prijsvraag de inwoners en belanghebbende een stem geven voor het bedenken van een nieuwe naam. Tijdens de officiële opening later in de zomer wordt de nieuwe naam van het pand onthuld. Meedoen met deze prijsvraag? Hou de www.wierden.nl en www.wierden.ikpraatmee.nl in de gaten. Belangstellenden voor de kleine ruimte die nog beschikbaar is kunnen zich melden bij de gemeente Wierden via bouwenenwonen@wierden.nl.