De blauwe envelop

Rubriek Distelvink

De belastingdienst heeft de uitnodigingsbrieven verstuurd en miljoenen Nederlanders zijn bezig met hun aangifte inkomstenbelasting 2018.

Voor de particulier bestaan verschillende aftrekmogelijkheden in de aangifte. Denk bijvoorbeeld aan de aftrek van de eigen woning, de aftrek van lijfrentepremies (een pensioenspaarproduct in privé), de aftrek van giften, de aftrek van ziektekosten en studiekosten. In vorige columns ben ik ingegaan op de aftrek van lijfrentepremie en de aftrek van ziektekosten. Dit keer een mix voor zowel de ondernemer als de particulier. Wat is er mogelijk?

Voor ondernemers bestaan bijzondere aftrekposten. Zo heeft een ondernemer recht op de zelfstandigenaftrek als hij meer dan 1225 uur per kalenderjaar aan zijn onderneming besteedt. De ondernemer mag dan € 7.280 in mindering brengen op zijn winst en betaalt daardoor minder inkomstenbelasting. Een startende ondernemer kan daarnaast ook recht hebben op startersaftrek. Dit is een aftrekpost van € 2.123.
Let op! Heeft de ondernemer naast zijn onderneming ook werk in loondienst, dan gelden aanvullende voorwaarden. Ook bij zwangerschap, een arbeidsongeschiktheidsuitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd spelen andere regels en andere aftrekposten.

Zowel een particulier als een ondernemer hebben recht op aftrek van studiekosten voor een cursus, studie of opleiding. In september 2017 heeft het gerechtshof Leeuwarden een uitspraak gedaan over een dierenarts die studiekosten had. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat deze dierenarts recht heeft op aftrek omdat hij de studie volgde om zijn huidige vakkennis op peil te houden.
Daarnaast mag de dierenarts zijn uren laten meetellen voor het urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar omdat de uren gericht zijn op het op peil houden van zijn bestaande vakkennis.

Als particulier mag u ook scholingskosten in aftrek brengen, mits de scholingskosten uitkomen boven de drempel van € 250 (jaar 2017). Deze aftrekpost bestaat nog steeds ondanks geluiden om deze aftrek in 2019 af te schaffen.

Tip! Houd de uren gedurende het jaar bij. De belastingdienst kan vragen om de uren te overleggen. En dat doen ze echt! Het is handig om de uren te specificeren, zodat je duidelijk kunt aangeven waaraan de uren zijn besteed.

Soms lukt het niet om voor 1 mei aangifte te doen. U kunt dan tot 1 mei zonder opgaaf van reden uitstel vragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2018.

Leuker kunnen wij het niet maken, wel duidelijker.

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of 0546 – 572036).