De heilige koe

Rubriek Distelvink

In de praktijk komt het vaak voor dat een ondernemer gebruikmaakt van de privé auto voor zijn onderneming. Wij krijgen regelmatig verraste gezichten als wij aangeven dat in die situaties een aftrekmogelijkheid bestaat voor de inkomstenbelasting én de BTW. Hoe zit dat in elkaar?

De inkomstenbelasting en uw “heilige koe”
Als u de privé auto voor uw onderneming gebruikt, mag u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken. Een mooie regeling, waarvoor uw wel alle zakelijk gereden kilometers bij moet houden. Stel u rijdt 5.000 kilometer op jaarbasis, dan kunt u een aftrek krijgen van € 950. Als uw winst in 2018 in de 40,85% schijf valt, komt dat neer op een belastingbesparing van rond de € 388.

De BTW en uw “heilige koe”
Ook kunt u een deel van de btw over onderhoud en brandstof terugvragen via uw btw aangifte. Om dit deel te berekenen, moet u weten wat de verhouding tussen zakelijk en privégebruik is geweest gedurende het jaar.
Denkt u daarom aan het bewaren van alle bonnetjes (met vermelding van btw) die zien op het onderhoud en het gebruik van uw privé auto.
Let op! In de BTW wordt het woon-werkverkeer als privégebruik gezien.
Verricht u zowel btw belaste als btw vrijgestelde prestaties, dan is de berekening iets complexer.
U heeft namelijk alleen aftrek voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste prestaties.

Hoe bepaalt u het privégebruik?
Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt.

Houdt u wel een sluitende kilometeradministratie bij?
Dan kunt u met behulp hiervan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Daarnaast kunt u berekenen hoeveel dat zakelijk gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet.
Tip! Vergeet niet de jaarlijkse begin- en eindstand van de kilometerteller te noteren.

Houdt u geen kilometeradministratie bij?
Dan mag u alle btw over onderhoud en brandstof gedurende het jaar terugvragen. Vervolgens moet u aan het einde van het jaar (in de laatste reguliere BTW aangifte van het jaar) de afgetrokken btw corrigeren wegens het privégebruik. Dit doet u door 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aan te geven als verschuldigde btw.

Als u vragen heeft, horen wij het graag. Leuker kunnen wij het niet maken, wel duidelijker.

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of 0546 – 572036)