Eindejaar attentie

Rubriek Distelvink

Als werkgever besluit u tegen het einde van het jaar uw medewerkers een eindejaar attentie te geven.
Een eindejaar attentie met Sinterklaas of Kerst wordt zeer gewaardeerd door uw medewerkers.
Deze leuke extraatjes kunnen behoorlijk zwaar worden belast. Soms zelfs hoger dan het toptarief (2017: 52%) in de inkomstenbelasting. Kunt u daar iets aan doen?

De hoofdregel in de loonsfeer is: al hetgeen u verkrijgt uit dienstbetrekking is loon. Ook een eindejaar attentie valt daaronder.
Als u als werkgever de eindejaar attentie beschouwt als brutoloon van uw werknemer (m.a.w. u past de hoofdregel toe), heeft uw werknemer recht op lagere heffingskortingen. Sinds enkele jaren zijn een aantal heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, inkomensafhankelijk gemaakt. Daarbij geldt: hoe hoger het inkomen, hoe lager de korting. En als de heffingskorting lager is, leidt dit tot een hoger bedrag aan in te houden belasting en krijgt uw werknemer netto minder uitbetaald.

Wat is hier aan te doen?
Als werkgever mag u de eindejaar attentie onderbrengen in de zogeheten vrije ruimte van de werkkostenregeling. U moet als werkgever dan wel vrije ruimte over hebben.
De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale loonsom. Stel de totale loonsom in uw bedrijf bedraagt
€ 95.000, dan bedraagt de vrije ruimte 1,2% x € 95.000 = € 1.140. Daar vallen alle vergoedingen en verstrekkingen onder, die niet zijn vrijgesteld. Ook bijvoorbeeld het personeelsfeestje valt in deze vrije ruimte. Deze ruimte kan snel gevuld zijn.

Heeft u geen vrije ruimte meer in 2017, dan kunt u als werkgever kiezen voor toepassing van de zogeheten eindheffing. U neemt de belasting over de eindejaar attentie dan voor uw rekening en uw werknemer krijgt niet te maken met lagere heffingskortingen en een hogere belastingheffing.

De eindheffing bedraagt 80%. Bedraagt uw eindejaar attentie € 75, dan betaalt u als werkgever een eindheffing van 80% x € 75 = € 60. De eindejaar attentie kost u als werkgever dan € 135.

Tip! Laat een eindejaar attentie in uw vrije ruimte vallen voor zover u deze ruimte nog heeft in 2017. Heeft u deze ruimte niet meer, kies dan voor eindheffing. Dit kost u weliswaar 80%, maar is nog altijd goedkoper dan het gehele extraatje als brutoloon bij uw werknemer te moeten meenemen.

Leuker kunnen wij het niet maken, wel duidelijker.

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of 0546 – 572036).