Peuterspeelzaal en kinderopvangtoeslag

Rubriek Distelvink

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Wat betekent dat voor ouders met een kind dat naar de peuterspeelzaal gaat?

Vanaf 1 januari 2018 gaat u een hogere eigen bijdrage betalen aan de peuterspeelzaal, omdat zij vanaf die datum worden aangemerkt als kinderdagverblijf. Via de kinderopvangtoeslag kunt u een deel van deze kosten vergoed krijgen.

Let op! U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de uren die u zelf betaalt. Betaalt de gemeente in uw situatie mee aan de kosten van de peuterspeelzaal, dan kunt u voor dat deel geen toeslag aanvragen.

Uiteraard zitten er voorwaarden aan het krijgen van kinderopvangtoeslag. De voorwaarden voor 2018 kunt u vanaf november lezen op de site van de belastingdienst. De verwachting is dat de voorwaarden niet veel afwijken van 2017:
- u en uw partner werken, of volgen een opleiding, een inburgeringscursus of een traject naar werk;
- de opvang is geregistreerd en heeft een LRK-nummer;
- een deel van de kosten betaalt u zelf.

Op de website van de belastingdienst kunt u een nadere uitleg vinden van de voorwaarden.

Het zal u niet verbazen dat er bijzondere situaties en bijzondere regels bestaan bij deze toeslag. Hierdoor kunnen ook mensen met een uitkering (bijv. een WIA-uitkering of een bijstandsuitkering) recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het is verstandig om in deze situaties goed naar de voorwaarden te kijken. Heeft u vragen, belt u dan gerust.

Tip! Voldoet u niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag, vraagt u dan bij de gemeente naar de vergoedingsmogelijkheden. Daarmee kan deelname voor uw kind aan de peuterspeelzaal gewoon doorgaan.

Vanaf 1 november kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018. Voldoet u aan de voorwaarden vraagt u de toeslag dan tussen 1 en 15 november aan voor het jaar 2018 via ‘Mijn toeslagen’. Dan krijgt u de eerste betaling van de toeslag nog vóór januari op uw rekening.

U hebt een DigiD nodig om de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan snel aan. Hebt u een partner? Dan moet uw partner ook een DigiD hebben.

Let op! Wacht niet te lang met het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Bij deze toeslag geldt een maximale termijn van 3 maanden terugwerkende kracht.

Leuker kunnen wij het niet maken, wel duidelijker.

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of 0546 – 572036).