Zelfstandig en zwanger

Rubriek Distelvink

Als u als werkneemster zwanger wordt, meld u dat bij uw werkgever. Uw werkgever betaalt uw loon in principe door tijdens uw zwangerschapsverlof. In ruil daarvoor ontvangt hij vanuit het UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.
Als zelfstandig onderneemster kunt u natuurlijk ook zwanger worden. Heeft u dan recht op een zwangerschapsuitkering en hoe is die uitkering belast?

Zelfstandig en zwanger
Een zelfstandig onderneemster die zwanger wordt, heeft ook recht op een uitkering van het UWV; de zogeheten ZEZ uitkering. Daarnaast kan een zelfstandige zich ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid tijdens zwangerschap. Wat zijn de verschillen?

Een uitkering via het UWV
Tijdens uw zwangerschap heeft u als zelfstandige recht op een ZEZ uitkering van het UWV. Deze uitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. U bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag de uitkering ingaat. Na uw bevalling heeft u recht op minimaal 10 weken uitkering.
De ZEZ uitkering wordt berekend op basis van de inkomsten die u in het jaar ervoor had. De uitkering is echter nooit hoger dan het wettelijk minimumloon. Als u als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar heeft gewerkt, krijgt u de maximale ZEZ uitkering. U krijgt ook 8% vakantiegeld over uw ZEZ uitkering.

Let op! Als u zich vrijwillig bij het UWV heeft verzekerd voor de Ziektewet gelden andere regels.

Uw ZEZ uitkering is belast, maar valt niet in de winst. U profiteert dus niet van de MKB-winstvrijstelling van 14% over deze uitkering. Het UWV houdt als uitkeringsinstantie belasting en premies in op de ZEZ uitkering. Bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting kunt u deze inhouding verrekenen met de door u verschuldigde inkomstenbelasting.

Een uitkering via uw particuliere (arbeidsongeschiktheid)verzekering
U kunt zich ook particulier verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. U krijgt dan meestal een uitkering bij zwangerschap. Een aantal jaar geleden is na Kamervragen duidelijk geworden dat de uitkeringen vanwege zwangerschap vanuit een particuliere verzekering niet zijn belast, in tegenstelling tot de ZEZ uitkering vanuit het UWV.

Tip! Heeft u in het verleden inkomstenbelasting betaald over een zwangerschapsuitkering van een particuliere verzekeraar, dan is dit ten onrechte gebeurd. Tot uiterlijk 5 jaar kunt u het te veel betaalde terugvragen via een bezwaar of een verzoek om ambtshalve vermindering.

Leuker kunnen wij het niet maken, wel duidelijker.

Uw boekhouder én belastingadviseur.
Anke Leeftink, Adcam Administraties
(e-mail: info@adcam.nl of 0546 – 572036).