Regeerakkoord Wierden

Met veel belangstelling worstel ik mij deze dagen door het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU. Het is echt een hele worsteling want het zijn weliswaar ‘maar’ zeventig pagina’s, maar deze pagina’s bevatten enorm veel informatie, voorstellen, getallen en ingewikkelde formuleringen. Ik kom nog niet toe aan een eindoordeel. De komende tijd ontvangen we diverse analyses, doorrekeningen en samenvattingen die duidelijkheid geven over de effecten voor onze gemeente. Eerst nog maar even afwachten dus.

Woensdag 21 maart 2018
Bij het lezen gingen mijn gedachten al vast uit naar woensdag 21 maart 2018. Op deze dag zijn de verkiezingen voor onze gemeenteraad. U bepaalt dan samen met de andere kiezers de nieuwe samenstelling van de raad. Die bestaat in Wierden uit negentien personen. Deze mannen en vrouwen vormen samen het bestuur van de gemeente. Op basis van hun levensopvatting maken zij de komende tijd via verkiezingsprogramma’s bekend welke plannen zij hebben met onze gemeente. Welke veranderingen, verbeteringen hebben de partijen voor de komende jaren voor ons in petto.

Ik vind dit een boeiende periode. Nu in de aanloop naar de verkiezingen melden zich nieuwe gezichten in het gemeentehuis bij de raadsvergaderingen. Personen die belangstelling hebben voor de lokale politiek en via een van de partijen straks een gooi doen naar een plaats in de raad. Om dan mede vorm te geven aan de gemeente. Zoals het nu lijkt doen er volgend jaar vijf partijen mee, CDA, PPW, NEW, CU en VVD.

Uw toekomst
Partijen die mee willen doen aan de verkiezingen moeten de komende periode aan allerlei voorwaarden voldoen. Hierbij gaat het onder andere om de registratie van de partij en het aanleveren van de lijsten met de kandidaten. Al deze zaken rondom de verkiezingen zijn geregeld in de Kieswet. De Kiesraad ziet toe op het goed toepassen van de afgesproken spelregels.

En als dat allemaal goed geregeld is staat ons straks niets in de weg om een nieuw bestuur van onze gemeente te kiezen. Dit nieuwe bestuur maakt dan na de verkiezingen het reageerakkoord voor Wierden. Ik hoop en verwacht dat dit een stuk korter en helderder is dan het Haagse stuk. En o ja, door te stemmen op 21 maart beslist u mee over dit akkoord en uw eigen toekomst. Doen dus.

Henk Robben
Burgemeester.