1965: Nieuwe grafheuvels uit de bronstijd ontdekt

Historische Kring Wederden

Tijdens de bouw van enkele huizenblokken in de omgeving van de Kruissteenweg (speeltuin Jacobsonstraat -red.) heeft men verschillende interessante vondsten gedaan, die archeologen van grote betekenis achten. Bij het graven van sleuven voor de riolering is men gestoten op steenkisten, waarbij ook urnen in fragmenten naar de oppervlakte kwamen.
De amateurarcheoloog Henk Woolderink, onderwijzer te Wierden (en thans wonende in Borne -red.), kwam tot de conclusie dat het een zeer bijzondere vondst betrof. Dit aangezien er in deze omgeving ook al eerdere vondsten waren gedaan, onder andere de Kruissteen (zie foto).
De directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem Onderzoek achtte de ontdekking zo belangrijk, dat hij het hoofd van de afdeling registratie naar Wierden liet komen voor verder onderzoek. Deze constateerde dat het hier vondsten betroffen uit de bronstijd. Aangezien zich in de nabije omgeving meerdere grafheuvels bevinden en hierop binnenkort ook gebouwen zullen verrijzen, besloot men zo spoedig mogelijk op dit terrein met proefgravingen te beginnen.
Ook werd een bezoek gebracht aan de enkele jaren geleden ontdekte schans van De Schulenborgh net aan de Almelose kant van het kanaal. Tijdens het ontwerp voor het doortrekken van het Twentekanaal was Henk Woolderink tot de ontdekking gekomen dat juist op die plek (ten Westen van het pand van Otto Simon -red.) zich de restanten bevonden van de Schulenborgh. De gracht is nog duidelijk waar te nemen en ook de hoger en lager gelegen schans is nog duidelijk in het terrein te zien.
Uit de krant van 11 augustus 1965.