De geschiedenis van het huisvuil in de gemeente Wierden

Historische Kring Wederden

Gemeentewagen ophalers, Smit, Nooteboom, Breij en Nijstad.

De afgelopen weken heeft in het teken gestaan van de invoering van DIFTAR. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven, ofwel de gemeente gaat uit van 'de vervuiler' betaalt. Maar deze vervuiler kan nu ook goedkoper uit zijn door al het afval te scheiden naar soort. De invoering heeft nogal wat stof doen opwaaien.

Maar wat zouden we toch moeten beginnen als er geen vuil meer werd opgehaald? Vast staat dat het dan een rommeltje zou worden. Gelukkig voor ons gebeurt het ook nu uiterst gestructureerd, waardoor we ervan verzekerd zijn dat we niet met de rommel blijven zitten. In het begin van de vorige eeuw was dit niet het geval, al moet daarbij natuurlijk wel worden opgemerkt dat de hoeveelheid afval toen nog lang niet zo groot was als tegenwoordig. Ook hebben we een heel andere soort afvalstroom dan toentertijd.

In ons dorp is men in januari 1921 begonnen met het ophalen van straatvuil. Dit gebeurde met een gewone platte wagen. Dorpsomroeper Jan Bos riep in de kom om, dat het vuil 'van gemeentewege des zaterdags' opgehaald zou worden, wanneer het 'minstens twee uur voor zonsopgang aan hoopjes geveegd was'. Aan het eind van de route waren de manen helemaal zwart van de as. Op de gemeentelijke begroting van 1947 was voor de huur van een voerman met paard en wagen ongeveer 2400 gulden opgenomen. Men was verplicht terug te gaan naar de ongemotoriseerde manier van vuil ophalen, aangezien de vrachtwagen van de gemeente wegens oorlogsgeweld nog immer defect was.

In 1954 werd huisvuil opgehaald bij zo’n 1950 gezinnen. Dit gebeurde met twee vrachtwagens en drie handkarren.

De inhoud van een brief uit 1965 gericht aan de heer Brunnekreef, opzichter gemeentewerken, willen we u niet onthouden:
“Slager x aan de xx straat zet regelmatig, al weken lang, een drietal dozen naast de vuilnisemmer. Wilt u eens laten nagaan door de chauffeur van de vuilnisauto wat hierin zit? Hij mag alleen tuinafval, emballage of andere grove stoffen op deze wijze aanbieden, maar geen afbraak, puin, gegraven aarde, afval van slachterijen, vleeswinkel en mest. Wanneer bovendien regelmatig tuinafval, emballage, of andere grove stoffen worden aangeboden, moeten deze afzonderlijk worden opgehaald tegen betaling van ƒ10,00 per m³, zodra een behoorlijke voorraad aanwezig is”.
Onderzoek wees uit dat er slachtafval (botten en oren) in de dozen zat. De slager kreeg een waarschuwing.

1921 Start schoonmaak straten
1924 Aanschaf gemeentewagen
1950 Gemeente stelt emmers ter beschikking
1955 Gemeentelijke tarieven vuilnisemmers variëren van ƒ2,50 tot ƒ5,00 per jaar
1972 Invoering van plastic zakken
Jaren negentig Invoering Groene en grijze containers
2018 Invoering DIFTAR met stortmogelijkheden voor restafval, groenafval en plasticafval.