Er moet meer zout in het zand

Historische Kring Wederden

Vooroorlogse methode van sneeuw schuiven.

* Uit de krant van 29 december 1967

Het was de afgelopen week door hevige sneeuwval glad in Wierden. Dat ontregelt nog steeds het verkeer, niet alleen in onze woonplaats, maar ook in het hele land. Ook in 1967 was dit fenomeen al aanwezig, gezien bijgaande informatie uit de krant van 29 december 1967. We citeren de reactie van raadsleden.

Het was glad in Wierden vorige week. Over de binnenstraten glibberden de raadsleden naar het gemeentehuis. Geen wonder dat deze kwestie tijdens de raadsvergadering aan de orde kwam. Raadslid J. Buitenweg merkte op dat er te weinig zout in het strooizand werd gedaan. Het strooien hielp niets, de gladheid bleef!
De burgemeester diende hem van repliek, want deze waren buiten de orde van de gemeenteraadsagenda; er werd gesproken over het agendapunt 'aanschaf graafmachine'. Niettemin werd de gladheid en de strijd die het Wierdense gemeentepersoneel kennelijk met weinig succes daartegen voert uitvoerig besproken.

We moeten van het gemeentepersoneel niet het onmogelijke verwachten vond de voorzitter. Bij mij achter het huis ligt een hoop strooizand en die is tijdens deze paar winterdagen al voor de helft opgebruikt. Het antwoord van J. Buitenweg luidde, er moet meer zout in. De voorzitter zegt, ze mogen van mij het zandstrooien best een keer laten het helpt toch niets.

Het raadslid H.H. Otten had ontdekt dat de Provinciale wegen wel goed begaanbaar waren en in Goor was er ook geen sprake van gladheid. Hier in Wierden kun je bijna nergens lopen of rijden. Kan de gemeente niet bewerkstelligen dat de Provincie ook op de doorgaande wegen strooit? De voorzitter antwoordde dat dat wel gevraagd kan worden, maar de gemeente Wierden beschikt over een groot buitengebied en kennelijk doet de Provincie meer zout in het zand.

De wethouder J.G. Nollen antwoordde dat er vandaag met drie strooiers tot vijf uur is gestrooid. Vergeet niet dat we hier 240 kilometer aan harde wegen hebben. Het gemeentepersoneel is, op een paar moeilijk te bereiken weggetjes, overal geweest.

Raadslid J. Fokkert voegde er nog aan toe, laat men ’s nachts doorwerken! De voorzitter antwoordde hierop dat ook het gemeentepersoneel recht heeft op vrije tijd en nachtrust. Fokkert antwoordde hierop, er dient ook op zondag te worden gestrooid, vooral voor de mensen die naar de kerk gaan. Vanmorgen om negen uur hebben een zestal auto’s bij de spoorwegovergang in de Klokkendijk drie kwartier geprobeerd er over te komen wat niet gelukt is. Kan er niet iemand aangesteld worden die daar bij gladheid zand en zout strooit? De voorzitter antwoordde dat ze zelf maar bij een boer in de buurt gaan vragen of er gestrooid kan worden. Laat ze er anders desnoods maar mest op gooien!! H.J. Geels voegde toe dat ook de Ypeloweg en Enterweg onbegaanbaar waren. Er moet meer zout in het zand.

Ook wethouder Bloemendaal zei dat er meer zout in het zand moet, maar de ijzel komt altijd onverwacht en men kan niet overal tegelijk strooien. De voorzitter antwoordde dat diegene die de leiding heeft bij het gemeentepersoneel zou moeten uitrekenen hoeveel zout er in het zand moet voor bepaalde omstandigheden. Het huidige mengsel is afgelopen zomer al klaar gemaakt.

Anno 2017 kennen we hoegenaamd geen gladheid meer. De weersverwachtingen worden zeer nauwkeurig geanalyseerd en worden er vooral preventieve maatregelen genomen om gladheid te voorkomen. Maar over deze mogelijkheden beschikte de gemeente destijds nog niet. Tevens was burgemeester Maalderink een fervent vogelliefhebber en bepaalde hij de samenstelling van het mengsel zand en zout. Zo weinig mogelijk zout, want zout was niet goed voor de vogels.