Geschiedenis van de Landbouwschool Wierden (3)

Historische Kring Wederden

Bij gelegenheid van de opening van de tuinkas in 1990 rechts de heren Kuizinga en directeur Oldenhuis Arwert.

Dit is het vervolg van deel twee, dat vorige week is gepubliceerd in de Wiezer. In het schooljaar van 1979-1980 neemt J. de Vries afscheid als directeur van de school en wordt opgevolgd door de A. Voortman. Ook komt er voor het eerst een administratieve kracht op school, Sanny Kamphuis- Stroeve. Een eigen ruimte voor haar is er niet. Er is trouwens meer ruimtegebrek: te weinig kapstokken en het overblijflokaal te klein voor 125 leerlingen. Dhr. Oldenhuis – Arwert wordt decaan en tevens plaatsvervangend directeur. Ook zijn de heren Vrijhof en Jonker op school gekomen.

Een jaar later is het leerlingenaantal gegroeid naar 130. Het bestuur heeft een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de school. Er wordt les gegeven in daarvoor totaal ongeschikte ruimtes en in het technieklokaal wordt zelfs dubbel les gegeven. Onderwijskundig roept dat de nodige vragen op. Op woensdag 17 december 1980 wordt er voor het eerst een 'Open Huis' gehouden. Nieuwe leraren die zich melden zijn van Kolfschoten, Van de Slikke en Kuizenga.

Het cursusjaar 1981-1982 wordt met 157 leerlingen aan de LAS gestart en 28 aan de RUVA. Ondanks de vele 'burger'-jongens en -meisjes blijft de sfeer goed en is er amper verzuim. Om ruimtegebrek tegen te gaan worden er twee lokalen gehuurd in de Ichtusschool. Ook wordt er een aanvraag ingediend om het onderwijspakket te mogen uitbreiden met het vak 'Verwerking van agrarische producten'. De vakken Scheikunde, Plantenteelt, Bodemkunde, Bemestingsleer en dierhouderij kunnen niet optimaal worden gegeven wegens gebrek aan noodzakelijke praktijkruimte. Ook een tuinkas blijft dringend gewenst. Nieuw op school is Dhr. Maris.

Het schooljaar 1982-1983 gaat gepaard met een flinke stijging van het aantal leerlingen, namelijk boven de tweehonderd, te weten 203 aan de LAS en 34 in het leerlingstelsel. Aan de RUVA en de RUWEI wordt les gegeven door de heren Oldenhuis - Arwert, Ten Hooven en Van de Slikke. Er wordt een Medezeggenschapsraad opgericht met als voorzitter J. ter Steege en als secretaris Van Kolfschoten. De uitbreiding van de school laat nog steeds op zich wachten, zodat de heer Jonker zijn lessen Algemene technieken moet geven in een werkplaats van de Firma Nijhof en Wassink. Maar de tuinkas komt er eindelijk wel!

Een jaar later zijn er 232 leerlingen aan de dagschool LAS, met ook nog 26 leerlingen aan de leerlingstelsels RUVA en 26 aan de RUWEI waar dhr. Vliek het team komt versterken. Ook nieuw op de school zijn de heren Velten en Meijerink. De langverwachte tuinkas wordt op 6 april 1984 feestelijk geopend. Eindelijk kunnen de lessen goed gegeven worden, vooral de vakken Plantenteelt en aanleg en onderhoud. De gehele Ichtusschool, zeven lokalen, wordt dit jaar gebruikt.

Het leerlingenaantal bleef groeien tot bijna driehonderd, waardoor het ruimtegebrek steeds nijpender werd. De aanvraag tot uitbreiding is reeds jaren onderweg. En in december 1986 komt het verlossende woord uit den Haag. Uitbreiden! Op 15 en 16 juni 1988 is de opening van de verbouwde school. Het resultaat is een prachtige ruime en nieuwe school met goed geoutilleerde lokalen waarin het goed is om les te geven. Per 1 augustus 1990 is de school gefuseerd in het A.O.C. Twente. In september 1992 vindt de bekendmaking plaats dat de school binnen enkele jaren uit Wierden zal verdwijnen. In oktober 2000 wordt het gebouw afgebroken, amper acht jaar na de grote verbouwing. De vrijgekomen ruimte is ingevuld met woningbouw.

Deze bijdragen zijn geschreven door Johan Maris.