Het begin van het Wierdense postkantoor

Historische Kring Wederden

Fotobijschrift: Het eerste Wierdense postkantoor aan het Van den Bergplein, op de huidige plek van bakkerij Van Otten en Kruidvat. Het gebouw is in 1980 afgebroken.

Het oude postkantoor van Wierden – deel 1.

Het was in 1903 dat de heer Van der Kolk uit Nijverdal naar Wierden kwam en zich ging vestigen aan het Van den Bergplein, waar thans bakkerij Van Otten is gevestigd. Eén kamer werd ingericht als postkantoor en het halletje deed dienst deed als wachtkamer, waar ter nauwer nood twee mensen plaats konden nemen. Een luikje in de deur van het postkantoor functioneerde als loket.

Met twee bestellers, de heren G. Bos en H. Smit verzorgde de heer Van der Kolk – die de titel van brievengaarder droeg – de postale diensten. Dat betekende dat hij naast het kantoorwerk ook nog in de kom van het dorp de brieven bestelde. Naast deze veelomvattende functie was hij ook nog gemeenteontvanger, zodat gezegd kon worden (zonder te overdrijven) dat hij een persoon was van gewicht en betekenis.

Toen van der Kolk in 1920 overleed nam zijn zoon beide functies over. Op 1 augustus 1922 werd hij benoemd tot kantoorhouder in vaste dienst. Het postwerk nam in die jaren steeds grotere vormen aan. De export was daar onder andere de oorzaak van, vanwege uitvoerpapieren. Van der Kolk kon het daardoor op een gegeven moment niet meer alleen aan, zodat zijn echtgenote zijn assistente werd. Toen zij overleed kreeg hij Mej. Betsy Wassenaar tot hulp. Ze werkte tot aan haar huwelijk en kreeg daarna ontslag, zoals toen nog gebruikelijk was! Dochter Jo van der Kolk nam haar taken over en ook dochter Diny werd bij de werkzaamheden ingeschakeld. Met zijn drieën worstelden ze de Tweede Wereldoorlog door. Van der Kolk was ook actief in het verzet. De enige bakfiets in het dorp, die van de posterijen, deed regelmatig dienst als er wapendroppingen waren geweest .

Na de oorlog gaf Van der Kolk zijn functie van gemeenteontvanger en ontvanger van de accijnzen op en kon hij zich volledig wijden aan de taak van de posterijen. Door het groeien van het inwoneraantal en ontwikkeling van de industrie, was ook het postverkeer flink toegenomen. Dat was te merken aan de groei van het aantal postbestellers tot tien man, met een besteller-voorman. De heer D. Nollen was de eerste die deze functie uitvoerde, die later werd opgevolgd door Frits Eshuis.

De 'jonge' van der Kolk was inmiddels de 'oude' Van der Kolk geworden. Na een langdurige ziekte kreeg hij op 1 november 1955 eervol ontslag. Hierop begon voor Wierden een soort van kantoorhouderloos tijdperk. De leiding werd een paar jaar lang beurtelings waargenomen door ambtenaren uit andere plaatsen. In 1958 werd het Wierdense kantoor een bijkantoor van Almelo en werd H. Vos aangesteld als beheerder.

Volgende week deel twee.