Het nieuwe postkantoor van Wierden – deel 2.

Historische Kring Wederden

Het plastiek gemaakt door Joep Gierveld.

Vorige week hebben we op deze plaats de ontwikkeling van de post in Wierden behandeld. Deze week gaat het over de nieuwe ontwikkeling om te komen tot een nieuw postkantoor.

De ontwikkeling van het nieuwe postkantoor ging hand in hand met de groei van Wierden na de oorlog. De realisering van de bouw op de hoek Stationsstraat en Marktstraat was niet eenvoudig. Toch was men er in geslaagd tot een ontwerp te komen dat aan de eisen van de PTT voldeed en een goede plaats in het dorpsbeeld zou hebben.
In ruim een half jaar werden de plannen voorbereid, terwijl de bouw in 220 werkdagen werd gerealiseerd. De verschijningsvorm van het gebouw diende een aanvulling te zijn in de kom van Wierden. Bij de opening van het nieuwe gebouw memoreerde de directeur van het postdistrict Zwolle, J. Felkers, aan enkele feiten uit de geschiedenis van het postwezen in Wierden. Het vertelde dat in het oude gebouw het publiek als haringen in een ton in de gang stond te wachten; volgens hem een absoluut onhoudbare situatie.
Er was reeds in 1951 getracht een postkantoor en een woning voor de beheerder te realiseren, maar de Raad van Wierden stemde daar niet in toe. Deze had aangegeven om tijdelijk, voor de duur van vijf jaar, plaats te nemen in de oude Openbare School aan de Stationsstraat. De heer Felkers schetste het nieuwe kantoor als, mooi, ruim, modern en goed ingericht en dat de architecten eer van hun werk mochten hebben. Tevens gaf hij aan dat Wierden nu een zelfstandig postkantoor zou hebben. Hij bestempelde dat als zeer dynamisch, want een omzetting tot hoofdkantoor vond slechts plaats als uit statistieken bleek dat er een hoofdkantoor moest komen. Er zijn in Nederland weinig voorbeelden van plaatsen, die zich op dergelijke snelle wijze hebben ontwikkeld.
Burgemeester Maalderink bood bij de opening ook zijn gelukwensen aan: aan de bestellers, directie en het personeel. Er is toentertijd wel veel discussie geweest over de plaats waar het gebouw was geprojecteerd, maar volgens de burgemeester was en kon men tevreden zijn met de stijl van het gebouw die hij zeer geslaagd vond.
Namens het personeel haalde de heer H.J. Eshuis een aantal herinneringen op aan de toestand uit het verleden. Hij bood op symbolische wijze een fraai plastiek aan (zie de foto), vervaardigd door de Wierdense kunstenaar Joep Gierveld. Zoals gebruikelijk in de naoorlogse bouw werd er een kunstwerk gemaakt op de muur bij de ingang van het gebouw. Dit kunstwerk werd gemaakt door Hans ter Morselt uit Enschede. Bij de afbraak van het gebouw is dit kunstwerk bewaard gebleven en is het gebruikt bij de oostelijke muur van het gebouw bij het Station.