Nijverdalsestraat 2 en 4. Voorheen G.H. Wanschers en Co.

Historische Kring Wederden

Het pand rond 1920. Nijverdalsestraat no. 4 is er nog niet tegen aan'geplakt'. De schoonheid van de karakteristieke architectuur en de symmetrie van het pand op de hoek is hier goed te zien.

Het winkel- en woonpand aan de Nijverdalsestraat 2 en 4 in het centrum van Wierden is thans in particulier eigendom. Het heeft geen status van gemeentelijk- of Rijksmonument. Dat betekent dat de huidige eigenaar het pand, uiteraard met vergunning van de gemeente, zonder probleem kan afbreken om er iets nieuws te bouwen. Uiteraard dient de gemeente Wierden daarvoor een bouwvergunning te verlenen.
Het pand is zeer karakteristiek van architectuur. Velen zullen dan ook zeggen “dat mogen ze niet afbreken, restaureer het maar!” Als we dan naar de bouwkundige staat kijken, dan staat het er anno februari 2018 allerbelabberdst bij. Dakgoten zijn stuk, het hout van de dakkapellen is vergaan en of het dak zelf nog waterdicht is, is te betwijfelen. “Als je er nog wat beter naar kijkt, houd ik mijn hart echt vast”, aldus Theo Pigge van de Historische Kring. “Restaureren kunnen wij als Historische Kring ook niet afdwingen, hoe graag we dat misschien ook zouden willen.”
Dat de beeldbepalende, karakteristieke architectuur van het pand terugkeert, is volgens de Historische Kring wél mogelijk en vooral van eminent belang voor de opdrachtgever, ontwerper en architect. “Eigenaar en gemeente kijk naar die mogelijkheden!”, aldus Pigge.
Toch even de geschiedenis van het pand.
In de periode 1911 – 1918 is de grondslag gelegd voor het nieuwe bedrijf Wanschers. Er werd een nieuwe winkel gebouwd op de hoek Nijverdalsestraat en Stationsstraat. Opdrachtgever G.H. Wanschers. Van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds half elf was de winkel open. Mevrouw Wanschers werd bijgestaan door een zuster van haar man, maar had naast de winkel ook de zorg over haar drie kinderen.
De heer Wanschers had inmiddels verder gekeken en in 1918 werd een grossierderij en een breierij in het leven geroepen, waar zestien meisjes werkzaam waren. De breierij was gevestigd op de verdieping van het winkelpand. De werkzaamheden breiden zich uit. De heer Wanschers doorkruiste per motor geheel Overijssel en een gedeelte van Drenthe om de goederen aan de man te brengen. Onder supervisie van zijn vrouw produceerde de breierij veel wollen sokken en ondergoed waar in die dagen veel vraag naar was. Vanwege de drukte deed zijn dochter (Mevrouw Schipper-Wanschers) haar intrede in de zaak en al spoedig volgde ook zoon Jan.
Na mevrouw Schipper-Wanschers werd de winkel overgenomen door mevrouw B. Vording-Schipper. Vervolgens werd de zaak in 1984 verkocht aan de familie Pape. Mevrouw Pape-Maris deed de winkel en deze kreeg toen de benaming 'Firsty Lady'. Eind 1999 neemt zoon André Pape de zaak over en verandert de naam in Andr-èlle. De winkel wordt op 25 maart 2006 gesloten en per 14 september 2007 opende de firma Gaalman de zaak opnieuw. Het pand werd uiteindelijk opnieuw verkocht en is sinds 14 december 2013 verhuurd aan PB Cheap Fashion.
Oproep! Laat de karakteristieke en beeldbepalende architectuur terugkomen!