Opening politiebureau aan de Plantsoenlaan.

Historische Kring Wederden

Het Wierdense politiekorps bij de opening, in het gelid!

* Een krantenbericht van 13 november 1964

Het is een vereiste dat een moderne politieman gewapend is met een grote mate van vakkennis, evenzeer is het een vereiste dat de politieman zijn taak kan uitoefenen in een goed gebouw. En we mogen zeggen dat de groep Wierden thans met zijn nieuwe politiebureau een uitstekende voorziening heeft gekregen. Deze woorden sprak vanmorgen majoor J. Zijp van het district Almelo van het korps Rijkspolitie ter gelegenheid van de opening van het nieuwe groepsbureau aan de Plantsoenlaan in Wierden.
Wij menen, aldus majoor Zijp, thans de beschikking te hebben over een gebouw wat de toets der kritiek zeer wel kan doorstaan. Hij schetste de taak van de politie die hij allerminst gemakkelijk noemde, omdat het contact met het publiek zo veelzijdig dient te zijn. Het nieuwe bureau ziet er bijna uit als een semi-bungalow. Als de architect bedoeld heeft het gebouw het aanzien te geven die de politie in de samenleving inneemt (verschillend, maar toch deel uitmakend van het geheel) dan is hij daar volgens majoor Zijp goed in geslaagd. Kolonel Oom, de territoriaal inspecteur van de Rijkspolitie schetste onder welke omstandigheden de Wierdense politie tijdens en na de oorlog gehuisvest was, een huisvesting die nogal te wensen over liet. Thans zo, zei hij, spreek ik het vertrouwen uit dat de politietaak naar beste kunnen wordt uitgevoerd en daarmee een nieuwe periode in de uitoefening aanbreekt.
Burgemeester Mr. E.D. Maalderink wenste met name de manschappen uit Wierden van harte geluk en sprak de wens uit dat de verhouding met het gemeentebestuur zo goed mag blijven zoals die tot nog toe is geweest.
Mr. W.L. de Walle, sprekende namens het ministerie verklaarde: “Ik meen, dat de politie in Nederland niet dat aanzien heeft dat zij verdient. Er is wel een kentering doch die zal slechts kunnen doorbreken als de steunverlening vanuit het publiek groter wordt”. Hij wenste dat de burgemeester de weg zal weten te vinden naar het nieuwe groepsbureau.
Anno 2018 weten we dat dit politiebureau maar enkele tientallen jaren heeft gefunctioneerd tot het bureau aan de Grote Maatweg was voltooid. Ook deze vestiging is opgeheven toen Wierden onderdeel werd van de Regionale Eenheid Oost Nederland met een hoofdlocatie in Apeldoorn en een meldkamer in Apeldoorn. In het gemeentehuis te Wierden is thans een dependance van de politie gevestigd.

Rectificatie BOAZ bank
Afgelopen week ging het over de overname van de BOAZ bank naar ING. Daarin hebben we de achternaam van de directeur en oud directeur verkeerd weergegeven, dit moest zijn Noltes. Waarvoor onze excuses.