Oud-bestuurslid Herman Maris overleden

Historische Kring Wederden

Uitreiking van de Wierdense Vrijwilligersprijs op 11 februari 2009 door toenmalig burgemeester Bernard Kobes. Links Hanna en in het midden Herman Maris.

Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht dat Herman Maris op 87-jarige leeftijd is overleden. Ondanks dat hij reeds geruime tijd bedlegerig was en dat zijn leven langzaamaan bergafwaarts ging, kwam dit bericht van overlijden toch nog plotseling.

Herman heeft voor de Historische Kring Wederden veel betekend. Hij was één van de bestuursleden van het prille begin, hij maakte in 1995 mede de doorstart mogelijk van het comité 'Wierden vijftig jaar vrij' naar het bestuur van de Stichting Historische Kring Wederden.

Haantjesgedrag was hem vreemd, in tegendeel: waren er verschillen dan was zijn advies soms kritisch, maar weldoordacht en altijd met als einddoel de Historische Kring. Moest er wat geregeld worden dat kon je dat met hem overleggen. Navragen was niet nodig; het kwam in orde. Ging het om een stuk vloerbedekking of een mooi stukje velours voor in de vitrine, Herman had het wel ergens in de zaak.

Herman fungeerde ook lange tijd als steun van de penningmeester in het ophalen van donateursgelden die niet werden overgemaakt. Vooral ook zijn positieve invalshoek in alle vergaderingen, altijd opbouwend en toch ook kritisch adviserend bezig, zijn memorabel. Wat Herman dan ook zo sierde, was dat hij nooit in de schijnwerpers stond of wilde staan. Altijd maar zeggen, dat is niet nodig. Als verenigingsmensen weten we thans dat we dit type vrijwilligers met een lampje moeten zoeken. Ook echtgenote Hanna mogen we in deze niet vergeten. Zij dacht en werkte mee, natuurlijk om Herman letterlijk de ruimte te geven die hij voor al het organiseren nodig had. Zij was in de winkel en thuis bij de kinderen. Tot 2009 heeft Herman deel uitgemaakt van het bestuur.
Herman heeft vanaf 1957 tot 1997 dus meer dan veertig jaar deel uitgemaakt van het bestuur van ABH – WWV, de Wierdense winkeliersvereniging. Ook in dit bestuur heeft hij zijn niet aflatende inzet getoond. Alles wat georganiseerd werd door ABH was mede ontstaan uit het brein van Herman. In elk bestuur zijn de 'werkers' van eminent belang. Samen met mensen als Jan Reterink, Albert Eshuis, Rudie Höften en vele vele anderen die in het bestuur van ABH hebben gezeten, werd er veel op touw gezet ten behoeve van de Wierdense bevolking. Ruim veertig jaar heeft Herman Maris met Sint Nicolaas naar het station in Almelo of het station in Rijssen gereden. In opdracht van het ABH-WWV bestuur verzorgde Herman de organisatie van die middag: van de Sint Nicolaas tot en met de pieten, het schminken, maar ook het strooigoed. Herman Maris regelde het!

Herman was medeoprichter van het WIEZO-comité. Hij heeft meer dan 25 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de WIEZO. Ook hier kwamen de initiatieven van hem met hand en spandiensten, het ophalen en opbouwen van de marktkramen. Maar ook het verzorgen van de prijzen voor verlotingen en het altijd aanwezig zijn wanneer dat nodig was. Ook binnen deze organisatie was hij vrijwilliger van het eerste uur, zonder enige vorm van eigen belang of financieel gewin en zonder onkostenvergoeding.

Van 1980 tot 2006 heeft Herman deel uitgemaakt van het reiscomité van de Taborkerk. Hij heeft samen met zijn medebestuursleden 28 keer een reis georganiseerd voor mede-kerkleden. Herman zorgde voor de organisatie via Reisbureau Pouls en zat daardoor vanwege zijn 'vrije' beroep als woninginrichter menig uur aan het bureau bij Reisbureau Pouls om alle afspraken te maken. Ook onderweg was hij reisleider en regelde Herman de pauzes en het lekkers voor de inwendige mens.

Wij wensen zijn vrouw Hanna, kinderen en kleinkinderen sterkte toe in het dragen van dit verlies.

Theo Pigge