Pater Fridolinus Meenhuis ook slachtoffer van de oorlog

Historische Kring Wederden

Pater Fridolinus in het Ypelo aan het fietsen met de hond.

Fridolinus Meenhuis werd geboren op 3 november 1915 aan de Voorbroeksweg in Ypelo. Vele jaren later, op 11 juli 1943, werd hij te Merelbeek tot priester gewijd in de orde van Carmel. Daarna heeft hij enkele maanden in de Wierdense parochie geassisteerd en sacramenten toegediend en kinderen gedoopt.
Na die periode werd hij zielzorger voor ondergedoken mensen in Merelbeek; het was immers oorlog. In augustus 1944 raakte hij door de vele werkzaamheden in Merelbeek ondervoed. Door zijn overste werd hij in de gelegenheid gesteld om in zijn ouderlijk huis een korte vakantie te houden om enigszins weer op krachten te kunnen komen. Vanwege D-day en het oprukken van de geallieerden naar Zuid-Nederland kon hij niet terug naar zijn standplaats Merelbeek. Hij bleef in Twente. Dat betekende dat hij zijn parochiële werkzaamheden verdeelde over de parochies Wierden en Bornerbroek.

Naast zijn werkzaamheden in de kerk was hij ook zeer actief in het verzet en de illegaliteit. Hij ondernam menig fietstocht om geld bij elkaar te brengen voor ondergedoken spoorwegpersoneel, als ook voor de in wanhoop verkerende vluchtelingen en Engelse piloten.
Door een pseudo-onderduiker, die zich door Fridolinus liet onderrichten in het katholieke geloof, werd hij verraden. De Gestapo arresteerde hem in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag 1944 in zijn ouderlijk huis te Ypelo. Samen met hem werden in die nacht Johan de Vries, A.J. Mulder en H. van de Riet ook gearresteerd. Fridolinus werd naar het huis van bewaring in Almelo gebracht en op 21 januari 1945 vervoerd naar de Kruisberg in Doetinchem. Op 3 februari werd hij op transport gesteld naar concentratiekamp Neuengamme.
Hier moesten de gevangenen zeer zware werkzaamheden verrichten, meestal ook onder zeer zware ontberingen. Dr. J. A. de Roos uit den Haag, die eveneens in kamp Neuengamme gevangen zat, schreef het volgende over hem: Pater Meenhuis heeft in het kamp zoveel goed gedaan, was evenzeer raadsman van de Polen, Fransen, Belgen als voor ons Nederlanders. Velen heeft hij in hun laatste ogenblikken het sacrament van de stervenden toegediend en anderen bijgestaan in de doodsstrijd. Vele mensen heeft hij moed ingesproken.

Fridolinus overleefde kamp Neuengamme. Helaas door zijn toch wat zwak gestel moest hij geheel ondervoed in een ziekenhuis in Bremen worden opgenomen. Op 9 juni 1945 werd hij totaal verzwakt door het Rode Kruis overgebracht naar het Noodsanatorium 'Oranje' te Groningen. Toen de familie dit vernam werd er een bezoek geregeld aan het sanatorium. Iemand van de ondergrondse, die een motor had, ging samen met Gerard (de broer van Fridolinus) naar Groningen met extra eten en versterkende middelen. Toen ze arriveerden was Fridolinus net een uur daarvoor overleden.

Pater Fridolinus overleed op 21 juni 1945 te Groningen en is begraven op het kloosterkerkhof te Zenderen.

Bron: Katholiek Wierden door de eeuwen heen van Johan Marsman.