Watersnood

Historische Kring Wederden

Niet alleen in 1946 en 1954 wateroverlast maar ook in 1926. Op de achtergrond de toren van de Dorpskerk.

Het is bijna 72 jaar geleden dat Almelo de grootste overstroming aller tijden beleefde. Ook Wierden kreeg daarvan heel wat van mee. Had het Zuidbroek in april 1945 geleden onder de Duitse terugtrekking, op 12 februari 1946 was het weer raak, deze keer niet voor oorlogsgeweld, maar voor het water. Ook dit geweld - al was het dan water - kwam uit de richting Duitsland.

Uit een brief van 4 april 1946 van de gemeente Wierden aan de Hoofdingenieur Rijkswaterstaat te Zwolle:
“De overstroming is veroorzaakt door abnormaal veel regenval en doordat grote hoeveelheden Dinkelwater het Reggegebied, waarin de gemeente Wierden is gelegen, zijn binnengestroomd. De gemeente Wierden ontvangt normaal het water uit zuidelijke en oostelijke richting. Het moet in noordelijke richting door de Regge langs Exoo en Rijssen-Nijverdal worden afgevoerd. De Twentekanaaldijk heeft ons beschermd tegen zeer diep onder water lopen. De gesprongen brug, nog liggende in de bedding van de Regge nabij Rijssen, heeft het water opgestuwd. Het waterschap 'De Regge' heeft even een plan gehad om het water af te tappen vanuit het kanaal Almelo-Vriezenveen naar de Stouwe. Met deze doorbraak was een aanvang gemaakt. Onze voorzitter (de burgemeester) heeft hiertegen geprotesteerd. In ieder geval heeft men plotseling het werk gestaakt. Indien dit plan was uitgevoerd waren de gevolgen voor Wierden niet te overzien geweest; aangezien dan het water ook uit noordelijke richting Wierden was binnengestroomd, terwijl het juist door het stroomgebied van de Stouwe naar het noorden moet. Door overbelasting had de Stouwe dit water niet kunnen verwerken en zou het hebben afgetapt in zuidelijke richting door de Hollander Graven, die in normale gevallen, gezien de grootte van het stroomgebied, zeer weinig water in zuidelijke richting afgeeft aan de Almelose Aa naar de Regge.”

Tot zover de brief. Interessant om verder nog te weten is dat:
- 2000 ha in zuidelijk deel Wierden onder water heeft gestaan, waarvan 1900 ha grasland en 100 ha bouwland met roggegewas.
- De schade werd geraamd op ƒ107.500,-
- De bruggen dag en nacht bewaakt werden en dat de kosten van het bewaken ƒ800,- waren.
- In de Aadorpsweg, de Ypeloweg, de Zuidbroeksweg en de Ypeloschoolweg toen gedeelten van de weg weggeslagen en uitgestroomd zijn. Kosten van het herstel ƒ1.500,-
- Bij vijftig boeren de schade wegens verloren gegane kuilvoer, aardappelen enzovoorts geraamd werd op ƒ5.000,-
- De totale schade werd geraamd op ƒ120.000,-

Overstroming 1954
Ook in juli en augustus van 1954 zijn er ernstige overstromingen geweest al zijn daar nagenoeg geen gegevens van bekend in het gemeente-archief. Wel wordt vermeld dat Provinciale Staten van de provincie Overijssel in februari 1955 een bedrag van ƒ250.000,- ter beschikking stelt aan Gedeputeerde Staten van de provincie teneinde daaruit garanties te verlenen voor de gedupeerde landbouwers.

Anno 2018
Aan de waterhuishouding van Wierden is de laatste jaren heel veel gedaan. De aanleg van de Doorbraak en de Wendel heeft de overlast van water sterk teruggebracht.

* Tekst uit Wederaardigheden no. 16 van februari 2001 geschreven door J.W. Buitenweg