Werken en wonen bij de Coveco fabriek in Wierden

Historische Kring Wederden

De Aanslagdwarsstraat en naar boven de Aanslagstraat.

Jarenlang is de vleescentrale de Export (later Coveco) een belangrijke werkgever geweest in Wierden. Ook in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zorgde de fabriek voor werkgelegenheid. Voor de werknemers was het relatief eenvoudig om in die periode een woning te vinden. De fabriek kreeg via de gemeente een aantal woningen toegewezen voor het personeel. Dit waren woningen aan de Jalinkstraat en de Aanslagstraat. Daarnaast had de fabriek zelf een aantal woningen aan de Hexelseweg in eigendom voor verhuur aan de werknemers.

De gemeente bepaalde hoe de woningen in Wierden werden verdeeld. Vanwege het economische belang kregen de fabrieken en andere grote werkgevers in Wierden een aantal woningen toegewezen. De directie bepaalde vervolgens wie van het personeel daar beroep op kon doen. Mensen die in de fabriek snel nodig waren, woonden dichtbij de centrale, voornamelijk aan de Aanslagstraat. Hier woonden mensen die werkten in het ‘dodenhok’, de slachterij of bij de technische dienst. Zij moesten onmiddellijk opgeroepen kunnen worden. Anderen woonden bijvoorbeeld aan de Jalinkstraat, iets verder van de fabriek.

In de Aanslagstraat woonde een familie met acht dochters. De kleine woning bestond uit drie slaapkamers met een doucheruimte. Er was echter geen douche, maar een lavet. De leidingen lagen er wel, maar er was niets aangesloten. Met acht dochters in huis was het vrij snel gewenst om een boiler te laten installeren en de douche aan te sluiten.

In de Jalinkstraat was het op een gegeven moment mogelijk de woningen te kopen van de gemeente. Veel van de koopwoningen zijn daarna aangepast; er werd een douche geplaatst, de muur tussen de keuken en de woonkamer werd eruit gehaald, de kachel werd vervangen door centrale verwarming, een wc boven werd geïnstalleerd, de slaapkamers werden aangepast en in de tuin werd een garage gebouwd. Opvallend genoeg hebben ze in de Jalinkstraat nooit last gehad van geluidsoverlast, dit in tegenstelling tot veel andere woningen uit die tijd, die daar wel last van hadden. De huurprijs was in het begin (in 1957) vastgesteld op 9,75 euro per week. Dit bedrag werd wekelijks door de gemeente opgehaald.

De sfeer in de wijk was destijds prachtig. Er zijn nooit moeilijkheden geweest, de mensen in de buurt waren allemaal arbeiders, gelijkgestemden. Dat maakte de sfeer heel prettig. De meeste mensen hebben er zo lang als mogelijk gewoond. In de jaren zeventig en tachtig vertrokken bewoners uit de straat naar een andere – in bepaalde gevallen (aan)gepaste – woning elders in Wierden en is er geen relatie meer tussen wonen en werken.