Wierden krijgt machinefabriek in lege fabriek van voorheen Ten Bos!

Historische Kring Wederden

Werknemers van Benraad bezig met het inpakken van verrijdbare radiatoren.

* Uit de krant van 2 december 1959

(Van onze redacteur)

Naar wij uit betrouwbare bron vernemen is het lege fabriekspand van de voormalige N.V. Ten Bos aan de Almelosestraat te Wierden onderhands aangekocht door de Machinefabriek J.B. van Heyst en Zn N.V. in Den Haag. Het zou in de bedoeling liggen op korte termijn een aanvang te maken met de produktie in Wierden.
Dit voor Wierden uitermate belangrijke en verheugende nieuws maakt een einde aan enige jaren van onzekerheid omtrent bestemming van de lege fabriek. De industriële ondergang van de N.V. Ten Bos, twee jaar geleden, maakte in Wierden een abrupt einde aan de werkgelegenheid van tweehonderd inwoners van deze plaats. De vestiging van de Haagse machinefabriek zal voor Wierden een nieuwe bron van welvaart kunnen betekenen. Naar men ons mededeelde zullen er enige honderden arbeidsplaatsen beschikbaar komen.
Onderhandelingen.
De verkoop van de fabrieksgebouwen dat een oppervlakte heeft van plm. 8000 m² heeft min of meer bij verrassing plaats gehad. Tweemaal heeft het lege pand een nuttige funktie gehad als expositiegebouw, zulke ter gelegenheid van de tentoonstellingen 'Twente Troef' in 1958 en 1959, welke mede ten doel hadden in bijzondere mate de schijnwerpers te richten op de verlaten fabriek en de tragiek van de economische slag, die een gehele gemeenschap werd toegebracht.
Vele onderhandelingen hebben tussentijds plaats gevonden met aspirantkopers. In diverse gevallen leek de vestiging van een nieuw bedrijf nabij maar even zoveel keren sprong de zaak af op onverwachte moeilijkheden.
De faillissementsverkoop bracht de fabriek voor een bedrag van ƒ201.000 in handen van Centra-Levensmiddelenbedrijf N.V. van D. Schuitema te Amsterdam.
Daarboven kwam een bedrag van ƒ37.000 voor de aanwezige vaste installaties. Doel van de aankoop die in het openbaar plaats vond was primair geldbelegging.
De nieuwe koper heeft het fabriekspand rechtstreeks gekocht van de vorige eigenaar. De machinefabriek Van Heyst NV houdt zich bezig met de produktie van radiatoren en ketels voor centrale verwarming, stamp- en perswerktuigen en stalen ramen.
De nieuwe vestiging is een felicitatie waard aan het adres van het gemeentebestuur en de gehele gemeenschap van deze plaats. In het algemeen gesproken heeft de vestiging van dit metaalbedrijf in het sterk overwegend textielklimaat van het Twents industrieel bestel bovendien bijzondere betekenis.
* Naschrift redactie. Van Hyst werd in september 1969 door VEHA overgenomen en die op zijn beurt in 1978 door Benraad. De fabriek werd in 1986 afgebroken en op de plek die leeg kwam is de Wijk De Aa verrezen.