Sportbuurtwerk Wierden, volop in beweging

Stichting De Welle

Nu het EK vrouwen in volle gang is en de kinderen volop genieten van hun welverdiende vakantie, zijn we vanuit het sportteam De Welle, druk doende om het sportstimuleringsprogramma voor het aankomende schooljaar vorm te geven. Verder willen we jullie een kijkje geven in de werkzaamheden van het sportteam De Welle in de gemeente Wierden.

Wat kun je aankomend schooljaar verwachten van het sportteam van de Welle:
- Het sportteam zal zich meer gaan richten op het sport en beweegaanbod in de wijk. Samen met inwoners van de gemeente Wierden willen we kijken hoe we op een laagdrempelige wijze structurele sport en beweeginitiatieven kunnen ontplooien.
- Stimuleren van sport en beweeginitiatieven op het schoolplein, het bewegingsonderwijs en in de wijk in samenwerking met lokale sportverenigingen.
- Verenigingsondersteuning in de vorm van versterken interne processen, die gericht een kwaliteitsimpuls geven aan de sportverenigingen. Nieuw is de organisatie van een thema-avond; training voor vertrouwenscontactpersoon, cursus voor trainer of coach 'herkennen en voorkomen van grensoverschrijdende gedrag'. Meer informatie volgt. Wil je alvast meer weten dan kunt u contact met ons opnemen (zie onderstaande contactgegevens).
- Evenementenorganisatie, onder andere de Koningsspelen, Sport en Cultuurmarkt en Nationale Sportweek.

Sport en Cultuurmarkt gemeente Wierden
Als sportteam De Welle slaan we dit jaar de handen ineen, door verschillende beweegactiviteiten voor zowel de jeugd als de ouderen te organiseren, waaronder de Sport- en Cultuurmarkt. In samenspraak met zowel de gemeente Wierden, als ook de organisatie van het straatfestival Wierden zijn we tot een nieuwe datum (vrijdag 8 september) gekomen. Sport en cultuur organisaties kunnen zich aanmelden, door een e-mail te sturen naar m.zink@stichtingdewelle.nl

Agenda sportbuurtwerk
- Walibi donderdag 31 augustus van 8.30 uur tot 17.00 uur (aanmelden door een WhatsApp bericht te sturen naar 06-46540113).
- Sportinstuif vrijdag 1 september van 13.30 uur tot 16.00 uur.
- Mountainbike clinic 1 september van 13.30 uur tot 16.00 uur (verplicht aanmelden via m.zink@stichtingdewelle.nl of een WhatsApp bericht naar 06-46540025).

Wil je meer informatie of wil je op de hoogte blijven van lopende initiatieven, neem dan een blik op onze Facebookpagina #sportbuurtwerkwierden.
Ook kun je ons bereiken via onderstaande contactgegevens:
Bart Benneker: e-mail b.benneker@stichtingdewelle.nl, telefoon 06 – 31 16 50 91.
Michel Zink: e-mail m.zink@stichtingdewelle.nl, telefoon 06 – 46 54 00 25.