Welkom op de peuterspeelzaal

Stichting De Welle

De zomervakantie is inmiddels voorbij en bij De Boomgaard, De Schatkist, Dikkie Dik en Robbedoes zijn op 3 september de deuren weer geopend door de peuterjuffen om ‘hun’ kindjes te ontvangen.

Voor elke peuter is het toch wel spannend om na zo’n lange tijd weer naar ‘school’ te gaan. De één stuitert van enthousiasme naar binnen en de ander blijft verlegen bij de deur staan, veilig achter mama’s benen. Even is de drempel té hoog.

Wij leidsters vinden het van belang dat ieder kind zijn draai weer vindt in zijn of haar groep. Daarom staan de eerste twee weken in het teken van 'welkom'. We wennen even aan elkaar, horen de namen weer, zingen de liedjes, ontdekken waar alles ook alweer stond en worden herinnerd aan ‘netjes’ opruimen.
Bovenal vinden we het van belang dat de peuters weer mogen voelen dat het gezellig is bij de peuterspeelzaal, dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze gewaardeerd worden, mogen spelen waar ze willen spelen, met wat ze spelen en met wie. En dat ze kunnen ontdekken!

De leidsters kijken door de keuzes en het spel van het kind waar zijn interesses naar uitgaan en daar spelen zij op in als het om de speel-leermomentjes gaat. Want hoe meer plezier in het spelen, hoe dichter bij de belevingswereld van de peuter, hoe meer de peuter in zich opneemt.
Ook dit schooljaar gaan de leidsters er alles aan doen om de peuters een fijne tijd te bieden!
Schooljaar 2018/2019 is begonnen. ’Welkom’ terug!

Namens alle leidsters van de peuterspeelzalen De Boomgaard, De Schatkist, Dikkie Dik en Robbedoes