Wat vindt u van uw eigen straat?

Dagelijks loopt, rijdt of fietst u door uw eigen buurt. Het is uw eigen omgeving. Als gemeente werken we er hard aan om deze omgeving voor u zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Dit doen we door opruimen, onderhouden en schoonhouden van het openbaar groen en de straten in uw buurt. Onze gemeentelijke buitendienst is samen met onder andere de Soweco dagelijks in touw om voor u een aangename en verzorgde omgeving te creëren.

Bezuinigingen van toen worden kansen van nu
Zoals u wellicht weet heeft de gemeente de afgelopen jaren door de crisis behoorlijk moeten bezuinigen op het onderhoud van straten, wegen en pleinen. We zijn nu in een nieuwe fase beland en zoeken naar een moderne werkwijze om de leefomgeving op orde te houden. Het grotendeels afschaffen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen maakt dat het onderhoud veel intensiever is geworden. De gevolgen zijn op enkele plekken al goed zichtbaar. Onkruid, de naam zegt het al, groeit snel en overal. Kortom, de gemeente kan het niet meer alleen.

Samenwerken
Nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen daarbij helpen. Buurtbewoners en gemeente kunnen meer samendoen bij onderhoud van het openbaar groen in de eigen buurt. De vraag die we hierbij stellen: is dit iets voor de gemeente Wierden? Belangrijk hierbij is dat we weten wat er leeft bij onze inwoners. Ziet u kans om samen met ons nieuwe keuzes te maken?

Enquête
We willen graag horen wat u daarvan vindt. Doen we het goed, kan het beter, mist u iets, kan het anders? We horen het graag! U kunt ons hiermee helpen door het invullen van een enquête. Dat kan via de website wierden.ikpraatmee.nl Invullen gaat snel en u helpt ons hiermee erg op weg bij het maken van nieuwe keuzes. Ik hoop op veel reacties. Ik wens u een mooie zomer en een fijne vakantietijd toe!

Nico Lansink
Wethouder.