Wateroverlast en klimaatverandering

Wierden is een echte kraanwater gemeente. Zoals u wellicht weet bevinden zich in de ondergrond van onze gemeente meerdere waterbronnen. Hieruit pompt Vitens dagelijks vele duizenden liters water omhoog. Dit doet ze ten behoeve van de drinkwatervoorziening in de gehele regio Twente.

Wierden is daarnaast ook een afwatergemeente! Als het niet via de kanalen en beken tot ons komt dan valt het wel uit de lucht. Al dat water moet ook weer worden afgevoerd. Als dat niet goed lukt dan spreken we over wateroverlast. Heeft u wel eens wateroverlast gehad door een extreme regenbui? Welke straten staan onder water bij een extreme regenbui? Welke maatregelen tegen wateroverlast hebben uw voorkeur – of juist niet? Wat vindt u onder wateroverlast vallen? En wat vindt u acceptabel? Ik wil het graag weten!

Daarom doen we nu onderzoek
In de toekomst zal het steeds vaker en harder gaan regenen en het risico op overstromingen neemt ook in de gemeente Wierden toe. Als gemeente willen we daarop voorbereid zijn: we willen weten waar deze problemen het vaakst voorkomen. Daarvoor gebruiken we computerprogramma’s, die extreme buien simuleren. Maar we willen ook weten waar nu al water blijft staan na een regenbui. En dat weten onze inwoners het best.
Als we de risicoplekken kennen, kunnen we maatregelen nemen om in de toekomst problemen te voorkomen. Maar dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Daarvoor hebben we u nodig. Vandaar dat we willen weten welke maatregelen uw voorkeur hebben, wat u daarvoor over heeft en wat u zelf zou willen/kunnen doen.

Wat doen we met de resultaten?
We nemen maatregelen om de wateroverlast door extreme regenbuien te beperken, voor onszelf maar ook voor de generaties na ons.

Hoe kunt u meepraten?
Voor dit onderzoek vragen we meerdere keren om uw mening. We beginnen met een enquête over wateroverlast en klimaatverandering. Die kunt u tot 3 december invullen op wierden.ikpraatmee.nl. Halverwege december komt er een vervolg op dit onderzoek en vragen we naar uw ideeën en mening over mogelijke maatregelen.

Kortom: Wierden is een gemeente waar water een buitengewone en belangrijke rol speelt!

Nico Lansink
Wethouder.