Hoera ! Er is weer (een beetje) geld!

Na jarenlange bezuinigingen is er in de gemeentelijke begroting weer wat ruimte om te besteden aan zaken die niet strikt noodzakelijk , maar wel belangrijk - en leuk - zijn. De betonnen portemonnee van de wethouder van financiën vertoont een lichte vorm van betonrot en er is wat geld uitgedruppeld.

Wijk in actie
Elk huishouden heeft een foldertje gehad in de vorm van een deurhanger met daarin een oproep om ideeën in te dienen om de leefbaarheid, sociale contacten of onderlinge hulp in uw buurt te verbeteren. En: néé, een gezellige barbecue met de buren moet u nog steeds zelf regelen en betalen.
Wat zou wel kunnen? Het initiatief moet te maken hebben met omzien naar elkaar / leefomgeving / voorzieningen / wonen / duurzaamheid en zwerfafval / 'samen aan zet'. Een ruime omschrijving waar een heleboel onder te passen is. Kijk vooral op de website wijksaam.nl bij ‘Wijk in actie’. Een initiatief kan op financiële steun rekenen tot een maximum van vijfduizend euro.

Cultuurfonds
Ook is met instemming van de gemeenteraad het Cultuurfonds nieuw leven ingeblazen. Een fonds gericht op amateurkunst, musea en cultureel erfgoed. Een bijdrage uit dit fonds moet bijdragen aan een van de doelstellingen “Wierden neerzetten als een bruisende en levendige gemeente! Een ambitieuze uitspraak toch!?
Dit fonds kent ook spelregels maar een van de uitgangspunten is dat het moet gaan om nieuwe projecten (dus niet om de begroting van het jaarlijkse evenement sluitend te maken). De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn en mogen niet uit zijn op het maken van winst. Een driekoppige commissie zal alle aanvragen beoordelen.
Ik hoop dat er heel veel aanvragen binnenkomen. Een dergelijk fonds heeft in voorgaande jaren zo veel leuke projecten ondersteund, het klompen beschilderen door alle kinderen van de basisschool in Enter, het in ere herstellen van de Schietbaan in Wierden en de 'Nacht van het muziektheater'.
In 2016 zijn er negen initiatieven ondersteund, in 2017 was de pot leeg, die nu weer met een bescheiden bedrag gevuld is.

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk, maar iedereen mag nu alvast nadenken!

Roselien Slagers
Wethouder.