Wijksaam

Afgelopen week had ik een bijeenkomst van de GGD. Eén van de onderwerpen was het onderzoek van de GGD Twente naar de gezondheid van Twentenaren. Wierden doet het goed, we zijn zelfs de 'gezondste gemeente'.

In het najaar van 2016 hebben bijna twintigduizend Twentenaren een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Met de meeste Twentenaren gaat het goed, 77 procent ervaart de gezondheid zelfs al (zeer) goed, 86 procent geeft een zeven of hoger voor geluk en acht zijn/haar leven als zinvol. Eenderde van de Twentenaren doet aan vrijwilligerswerk. Dat is ook een groot aantal. We bewegen aardig in Twente. Maar er zijn ook wel punten die zouden kunnen verbeteren. 52 Procent heeft overgewicht en het percentage rokers is wel gedaald, maar nog altijd twintig procent. Er is voor mij persoonlijk ook nog wel wat werk aan de winkel om deze cijfers naar beneden te krijgen...
Wat ook zorgen baart is een stijging van het aantal mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, veertig procent maar liefst. We mogen blij zijn met het aantal vrijwilligers en mantelzorgers, anders was dit percentage veel hoger. Zorg- en welzijnsorganisaties, alle vrijwilligers en mantelzorgers en de gemeente doen er alles aan om dit cijfer naar beneden te krijgen. De vergrijzing neemt toe, mensen moeten vrijwillig – en soms noodgedwongen - langer thuis wonen. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn meer dan ooit nodig. De gemeente Wierden ondersteunt hen, zoals u kunt zien op de site van Wijksaam.

Wijksaam is er voor de ondersteuning van het dagelijkse leven van alle bewoners in de gemeente Wierden. Het vormt een vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het Zorgloket van de gemeente, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning. De medewerkers van het Zorgloket kunnen u informeren over de mogelijkheden van Wijksaam.

Roselien Slagers
Wethouder