Basisschool De Touwladder Wierden

Algemeen

Daltonschool de Touwladder in Wierden gaat met ingang van komend schooljaar over op nieuwe wijze van lesgeven: via tablets middels Snappet. Hiermee sluit de school aan bij de '21st century skills'. Dit zijn de vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen om klaar te zijn voor deze eeuw. Met deze lange termijninvestering wordt de blijvende ontwikkeling van de Touwladder in de komende jaren gegarandeerd.

“Een school hoort leerlingen voor te bereiden op de toekomst”, meent directeur Beatrijs Everts. “Steeds meer wordt gedigitaliseerd en door te gaan werken met tablets bereiden we kinderen daarop voor. Tegelijkertijd worden de '21st century skills', zoals dat heet, steeds belangrijker. Daarbij gaat het om eigenaarschap, samenwerking, kritisch én creatief denken, communicatie en zelfsturing.”

Niveau
De leerlingen verheugen zich enorm op het werken op hun eigen tablet, weet Everts. “Alle leerlingen vanaf groep vier werken straks niet meer in werkboekjes, maar digitaal. Het voordeel van deze manier van werken is dat de leerstof zich aanpast aan het niveau van de kinderen. Kinderen die iets moeilijk vinden, kunnen dat extra oefenen. Kinderen die het juist makkelijk vinden, krijgen extra uitdagende opgaven. De leerkracht kan precies zien wat de kinderen doen en hoe ze scoren. De instructie kan dus veel specifieker worden afgestemd op wat de kinderen echt nodig hebben. Ook kunnen bepaalde websites worden opengesteld. Kinderen kunnen dan op een veilige manier informatie zoeken voor hun presentaties.”

Concentratie
De kans dat de kinderen afgeleid zijn door het gebruik van de tablet is juist kleiner dan in het reguliere onderwijs. “Alleen de som die de leerling moet maken, komt in beeld”, licht Everts toe. “In een werkboek heb je alle sommen bij elkaar staan en dat leidt dus veel meer af. Uit onderzoek blijkt dan ook dat leerlingen veel meer geconcentreerd kunnen werken met de tablet.”

Schrijfmethode
Volgens Everts maakt de school daardoor juist ook een flinke kwaliteitsslag. Of het invoeren van de tablets ten opzichte van de huidige wijze ook nadelen heeft betwijfelt de directrice. Het is namelijk niet zo dat de pen en het papier helemaal verdwijnen. “Het leren schrijven blijven we geven aan de hand van de schrijfmethode. Daarmee leren ze netjes en duidelijk schrijven. “

Snappet
Op de tablet wordt gebruik gemaakt van Snappet. Er zijn verschillende onderzoeken geweest waaruit blijkt dat de resultaten met Snappet zeer positief zijn. Everts: “Gemiddeld is het leerrendement twintig procent hoger dan bij het werken in een werkboek. Bij de Universiteit Twente loopt op dit moment nog een grootschalig onderzoek naar de resultaten van Snappet. Rond de zomer worden de resultaten hiervan gepresenteerd. We nemen de uitkomsten van dit onderzoek natuurlijk mee in onze manier van werken.”

Los van de invoering van de tablets in de klas gaan directeur Everts en IB-er Daniëlle Grootveld een training volgen. Deze training gaat over de belangrijkste vaardigheid voor de toekomst – eigenaarschap binnen de Daltonkernwaarden. Iedereen, zowel leerlingen als medewerkers, moet eigenaar zijn van zijn of haar eigen leerproces. “Je moet jezelf duidelijke doelen kunnen stellen en daarover ook kunnen communiceren en verantwoorden wat je daarmee hebt gedaan. Op deze manier krijg je mensen die constant blijven leren en zichzelf verbeteren – een belangrijke vaardigheid in alle beroepen. Kinderen leren hun eigen doelen te stellen en ontdekken hoe ze hun doel kunnen behalen en verbeteren. Zo merken ze wat goed werkt en dat kunnen ze weer gebruiken bij het volgende doel. De leerkracht biedt begeleiding, instructie en structuur – we doen het samen, niet alleen. De komende 3 jaar zal hier hard aan gewerkt worden”, aldus Everts.