'Beste Buur Bokaal' voor inwoners die altijd klaar staan voor anderen

Algemeen

WIERDEN/HELLENDOORN/ALMELO – Omzien naar elkaar; dat vindt woningstichting Reggewoon voor Wierden en Hellendoorn een belangrijk gegeven. Het aloude Twentse noaberschap is opgefrist en krijgt een nieuwe impuls dankzij de 'Beste Buur Bokaal'. Deze waarderingsprijs wordt dit najaar, op instigatie van Reggewoon, voor het eerst uitgereikt in zowel de gemeente Wierden, Hellendoorn als ook Almelo. Naast Reggewoon ondersteunen de Almelose woningcorporaties Sint Joseph en Beter Wonen en de drie gemeenten het initiatief van harte.

Alle inwoners van de gemeenten Wierden, Hellendoorn en Almelo kunnen tot 1 september een 'beste buur' nomineren voor de Beste Buur Bokaal. Deze persoon is iemand die belangeloos veel voor anderen doet. “En dat hoeven echt niet alleen senioren te zijn, er zijn ook genoeg jongeren die een bijdrage leveren aan de maatschappij”, vertelt John Olde Olthof, directeur van woningstichting Reggewoon. “Denk aan iedereen die hulp biedt aan een buur, bijvoorbeeld door boodschappen te halen, de tuin te onderhouden of door de vuilnis buiten te zetten. Maar het hoeven niet per se klusjes te zijn. Er zijn ook mensen die altijd klaar staan voor een ander en bijvoorbeeld een samen stukje gaan wandelen, een kopje koffie drinken of gaan winkelen. Het is heel breed.” De samenwerkende partijen zijn het erover eens dat een sociaal, veilig en actief leefklimaat van belang is om langer thuis te blijven wonen. Een prettig leefklimaat helpt tegen vereenzaming en draagt bij aan Twents noaberschap.
Alle inwoners uit de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Wierden komen in aanmerking voor Beste Buur Bokaal. Wel moet iemand worden voorgedragen door een buurtbewoner. Dat kan heel eenvoudig via www.bestebuurbokaal.nl. Behalve de naam van de persoon, dient ook een korte motivatie te worden gegeven. “Geef dus aan waarom nou juist die buurman of buurvrouw de Beste Buur Bokaal verdient. Bij deze prijs gaat het om ‘de stille kracht’; het is vaak de buur die niet in het middelpunt staat en het verdient om gewaardeerd te worden.”
Per gemeente is er een jury die de inzendingen beoordeelt. De uitreiking van de Beste Buur Bokaal is op 22 september, de jaarlijkse Burendag. In elke gemeente wordt één bokaal uitgereikt. Voor de winnende buur is er een bokaal en een passende prijs.