Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor monument kamp De Vossenbosch

Algemeen

WIERDEN – Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 2.500 euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van een gedenkteken op de plek van het voormalige kamp De Vossenbosch. Aan de Oude Zwolseweg, tussen Wierden en Hoge Hexel, wordt in 2019 een monument ter herinnering aan voormalig kamp De Vosssenbosch opgericht.

De Stichting Monument Vossenbosch is in een vergevorderd stadium wat betreft de realisatie. Op initiatief van Ria Broeze, Ingrid Groeneveld en Alijd Jobst is de Stichting Monument Vossenbosch gevormd. De stichting heeft zich ten doel gesteld om een monument aan de Oude Zwolseweg – de locatie van het voormalige kamp – op te richten dat herinnert aan het verblijf van de Molukse Wierdenaren in het kamp Vossenbosch tussen 1951 en 1972. Het plan is om een monument en informatiebord over de historie van de Vossenbosch te realiseren.