Braamhaar: “Kinderen zijn dupe van gekleurde politieke keuzes!”

Algemeen

Wethouder Eric Braamhaar las de kinderen van het kinderdagverblijf aan de Reggestraat voor uit het prentenboek 'Een huis voor Harry'.

Wethouder baalt van beperkt aanbod VVE

ENTER – Wethouder Eric Braamhaar heeft vrijdag 1 februari een bezoek gebracht aan kinderdagverblijf Partou aan de Reggestraat in Enter, om daar in de ochtend voor te lezen aan de aanwezige kinderen. In het kader van de Nationale Voorleesdagen had de wethouder het prentenboek 'Een huis voor Harry' meegenomen. De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal, al liggend op een aantal kussens op de grond, terwijl Braamhaar het verhaal voordroeg.

Voorlezen is één van de manieren waarop de algemene taalontwikkeling bij kinderen gestimuleerd wordt. En dat past prima in het straatje van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), een heet hangijzer in de gemeente Wierden waarvoor Braamhaar zich hard heeft gemaakt. Dinsdag 29 januari schoot een meerderheid van de gemeenteraad (CDA, PPW en CU) met één stem meer het plan af om VVE open te stellen voor alle verblijven per ingang van 2020. Het gemeentebestuur is nu aan zet, maar de kans is zeer groot dat daarmee het voorrecht bij de locaties van De Welle en kinderdagverblijf Margriet blijft. Reden om niet te spreiden is om onder meer de bestaande kennis te bundelen en kosten in de hand te houden.

“Het zou veel beter én logischer zijn dat op alle kinderdagverblijven voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden”, meent wethouder Eric Braamhaar. “Het is zo veel beter om in een heel vroeg stadium problemen op het gebied van taalontwikkeling aan te pakken. Dat gebeurt nu alleen op verblijven van De Welle en bij de christelijke peuterspeelzaal Margriet. Willen kinderen die op een ander kinderdagverblijf gevestigd zijn daar ook gebruik van maken, dan moeten ze halverwege de dag uit hun veilige omgeving worden weggenomen. Dan kunnen ze vervolgens op een andere locatie wél taaleducatie krijgen. En dat is niet nodig, want bijvoorbeeld hier bij Partou in Enter is ook bekwaam en gecertificeerd personeel aanwezig en voldoen ze uiteraard aan de wettelijke eisen. Ook hoge kwaliteit dus.”

Niet het belang van het kind
Braamhaar maakt zich kwaad als hij hoort dat het open gooien van de regeling voor alle kinderdagverblijven versnippering van kwaliteit in hand gaat werken. “Hoezo versnippering in de hand werken? Juist nú is er sprake van concrete versnippering, doordat je kinderen verplicht naar een ander kinderdagverblijf moet brengen. Er wordt mijns inziens niet gedacht in het belang van het kind of de ouders, maar in eigen (politiek) belang, onder meer op basis van grondslag. Ik vind het jammer dat tijdens de informele raadsvergadering de peuterspeelzalen – die momenteel officieel geen VVE aanbieden – niet aanwezig waren om hun plannen te verdedigen. Het is zo een eenzijdig verhaal geworden, waarbij het recht van de sterkste geldt en alles op oude voet verder gaat.”

Momenteel zijn er 24 kinderen die op deze wijze educatie aangeboden krijgen. “Je maakt mij niet wijs dat er niet meer kinderen zijn waarvoor VVE juist goed zou zijn, maar de ouders hebben hebben geen zin om hun kind halverwege de dag naar een andere locatie te brengen en dat begrijp ik heel goed. Bedenk wel dat daardoor het kind geen educatie krijgt, wat wellicht wel nodig zou zijn. We hebben in Nederland vrijheid van onderwijs, maar op deze wijze passen we regelgeving toe wanneer het maar uit komt en daar worden kinderen de dupe van. En dat terwijl het in omringende gemeenten wél anders kan.”

Braamhaar steekt er overigens wel een financieel stokje voor, want er gaan aardige bedragen in om als een verblijf kinderen VVE gaan aanbieden. “Nu wordt op voorhand per kind een paar duizend euro naar het kinderdagverblijf geschoven, zonder dat er verantwoording tegenover staat. Dat feest is voorbij. Er blijft geld vanuit de gemeente beschikbaar, maar wel op basis van declaratie achteraf. Het moet inzichtelijk en transparant worden waar het geld voor gebruikt wordt.”