De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter (4)

Algemeen

Vaandel van het Regiment des chausseur d'Alsace.

We hebben gezien hoe de jongste dochter van de Berghorst in 1710 trouwde met Baron van Raet. Het jonge paar ging inwonen bij haar moeder, Mama van Staverden tot de Berghorst. De Raet was voor het huwelijk met verlof uit het Franse Regiment Elzas waarin hij als beroepsofficier diende. Europa stond in die tijd in brand door de Spaanse Successie Oorlog waarin veel landen streden om de Troon van Spanje.
Van Raet moest terug naar Frankrijk, want hij moest nog twee jaar uitdienen van zijn contract. Natuurlijk kwam hij af en toe met verlof als de oorlogsomstandigheden het toelieten. Hij overleefde de oorlog en kwam vanaf 1712 ook op de vergaderingen van het Markebestuur van Enter als vertegenwoordiger van de Berghorst. Hij had nu meer tijd om aandacht te geven aan de Berghorst. Het gezin Van Raet-Van Staverden was streng katholiek. Er werden vijf kinderen geboren, waarvan er vier opgroeiden in de Geestelijke Stand.

In goede samenspraak met zijn schoonmoeder werden er stukken grond in de Enter Es, behorend aan de Berghorst, verkocht voor ruim ƒ1400,-. Hiervan werd een akte gemaakt, dat dit gebeurde met de volledige instemming van Mama Van Staverden. Van de opbrengst werden in eerste instantie twee leningen afgelost en van de rest van het geld werd De Berghorst gerepareerd en verbouwd.
Er was nu wel orde op zaken gesteld, maar de gezamenlijke menage (huishouding) hield niet over wat financiële middelen betrof. Baron van Raet zocht toen een baan in overeenstemming met zijn opleiding als beroepsofficier. De Graafschap Rietberg bij Paderborn in Duitsland was een zelfstandig staatje, het kleinste in Duitsland, namelijk 110 vierkante kilometer. Het had een eigen grondwet en een eigen leger(tje). Die troepenmacht was gelegerd in het kasteel Rietberg in de hoofdstad van de Graafschap. Voor dit kasteel en het leger werd een commandant gezocht met ervaring. Van Raet werd benoemd tot commandant van Rietberg. Dat was twee dagen reizen van Enter en zo kon hij regelmatig bij zijn gezin met verlof komen. Als er een vergadering van het markebestuur was, kon hij het zo plannen dat hij hier aanwezig was om de Berghorst te vertegenwoordigen.

In 1722 overlijdt zijn schoonmoeder en wordt begraven 'onder de kansel' (in het kerkgebouw) van de Gereformeerde Kerk in Enter. Toen de broer van zijn schoonmoeder, Lucas Albert Voet die eigenaar was van de Havazathe Beugelscamp in Denekamp, was overleden liet hij in 1724 als enig erfgenaam zijn nicht Gerhardina Margaretha Lucretia De Raet- van Staverden, de vrouw van Baron van Raet, achter.
Omdat De Beugelscamp een Overijssels leengoed was liet De Raet zich 'belenen' door de Leenkamer van Overijssel. Hij werd nu zo druk met het beheer van alle goederen dat hij zijn baan als commandant van Rietberg opzegde en zich definitief op de Berghorst vestigde bij zijn gezin. Hij moest nu ook de vergaderingen van de marke Denekamp bijwonen om de belangen van De Beugelscamp te behartigen.
Binnen de familie Voet was men het niet eens met het feit dat Van Raet en zijn vrouw enig eigenaar waren geworden van de Havezathe en ze begonnen een rechtszaak die lang zou duren en veel geld zou kosten voor beide partijen. Ook de zuster van Van Raet, die in de Harz woonde, begon een rechtszaak. Zij was ondertussen weduwe en vond dat haar zuster in Enter veel meer van de goederen van de Berghorst had geprofiteerd dan zij. De Berghorst was nog een onverdeelde boedel.

Daarover de volgende keer meer in 'de laatste jaren van de Berghorst'.

Johan Altena