De Klup start pilot voor jongeren uit Wierden: maatschappelijke diensttijd

Algemeen

WIERDEN/ALMELO – Stichting de Klup Twente mag tenminste achttien maanden lang proefdraaien met de maatschappelijke diensttijd voor jonge mensen- zonder en met een beperking - van zestien tot dertig jaar uit Wierden en omstreken. Ze heeft subsidie gekregen voor haar project Topjobs en daarmee hoopt De Klup Twente zeker 75 scholieren, studenten, young professionals en jonge thuiszitters enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.

Er wordt in Nederland al jaren gesproken over de invoering van een maatschappelijke diensttijd of dienstplicht voor jongeren. Met name het CDA maakt zich daarvoor sterk. De nieuwe regering in Den Haag heeft nu miljoenen vrijgemaakt voor zogenaamde ‘proeftuinen’ (experimenten) met een vrijwillige maatschappelijke diensttijd voor jongeren in heel Nederland. De Klup Twente legde haar plan Topjobs voor aan een beoordelingscommissie met daarin ook een jongerenpanel en kreeg een bedrag van bijna twee ton toegekend voor een periode van achttien maanden voor jonge mensen uit Almelo en omliggende gemeenten, zoals Wierden.
Topjobs is bij de start in september een soort basisplan, dat gemodelleerd gaat worden naar de wensen en ideeën van de deelnemers zelf. Inzet is dat de activiteiten binnen Topjobs hen op het spoor brengen van leuk, interessant en uitdagend vrijwilligerswerk. Het moet ze ook leren dat niet alles in het leven draait om werk en geld verdienen. Topjobs moet deelnemers vooral niet-materiële dingen opleveren als nieuwe vrienden, leuke ervaringen, een goed gevoel en extra ervaringen op hun cv (voor als ze solliciteren naar een baan).
Het nieuwe project bestaat Topjobsuit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een wervingsbureau dat op zoek naar kandidaten en organisaties en instellingen die vrijwilligers maar al te goed kunnen gebruiken. Het tweede onderdeel is de vrijwilligersacademie, een leuke ontmoetingsplek waar deelnemers elkaar kunnen treffen, workshops kunnen opzetten en volgen en activiteiten organiseren en houden. Een van de ontmoetingsplekken wordt in ieder geval de voormalige Hagedoornschool in Almelo. Meest bijzondere onderdeel van het wervingsbureau is de digitale ontmoetingsplek voor jongeren waar iedereen elkaar kan opzoeken, met elkaar kan chatten en elkaar kan informeren met foto’s, video’s en tekstjes.
De Klup Twente streeft ernaar om wel 75 jonge mensen uit een flink aantal gemeenten te interesseren voor Topjobs. Jongelui met en zonder een beperking. Want hen te laten ervaren hoe leuk, zinvol en goed vrijwilligerswerk is, is net zo belangrijk als contacten tot stand brengen tussen leeftijdgenoten met en zonder beperking. Coördinator en bedenker van het plan, Jan Vrielink, is daarover duidelijk. ‘We willen absoluut die verbinding tot stand brengen, zodat jongelui over en weer inzicht in elkaar krijgen èn meer begrip voor elkaar.’
Wil je meedoen met Topjobs, ben je tussen zestien en dertig jaar en woonachtig in de gemeente Wierden, meld je dan aan bij jan.vrielink@deklup.nl of telefoon 06 – 30 53 59 48.