Distelvink

Algemeen

Van oude dingen, de mensen die voorbijgaan

“Ha ha Distelvink, je verhaspelt de titel van het boek van Louis Couperus! Het moet andersom, 'van oude ménsen, de dingen die voorbijgaan'.” Ondanks haar zichtbare woede ontging mijn gespreksgenote de omdraaiing niet. Ik trof haar in een bekend restaurant met een Italiaans klinkende naam in het centrum van Wierden.Ze wees op het pand tegenover, terwijl de spreekwoordelijke stoom uit haar oren kwam en haar ogen vuur leken te spuwen.

Het pand dat ze aanwees staat in Wierden bekend onder naam 'pand Wanschers', een karakteristiek gebouw op een karakteristieke plek. Een exemplaar dat het beeld bepaalt als men het centrum inrijdt. Overigens ook een gebouw waar iets mee moet gebeuren, want de krakkemikkige bouwkundige staat lijkt er vanaf te stralen.
In de krant had mijn gespreksgenote gelezen dat afbraak dreigt of misschien zelfs al zeker is. Dat zal toch zeker niet, dat mag niet gebeuren, zo was haar gedachte. Ze schreef alle raadsfracties aan en kreeg van zestig procent antwoorden - twee partijen vonden het blijkbaar niet de moeite waard om te antwoorden - die erop neer kwamen dat het een gelopen race is. Het pand zal gesloopt worden ten faveure van een gloednieuw pand, dat vast ook heel mooi zou worden, aldus een der fracties.
Ik kreeg vervolgens een opsomming te horen van allerlei gebouwen, die in de loop der tijden al onder de slopershamer verdwenen zijn: de villa van de familie Stiggelbout, het kerkje erachter, hotel De Zwaan, enzovoorts. Menig Wierdenaar kan hier een veel langere lijst van maken. Woest was ze: “Zoveel gebrek aan gevoel voor het eigene van je dorp en het blijft maar doorgaan!”

Tja... als uw Distelvink door de Dorpsstraat-Noord in Enter fladdert, denk ik wel: de Wierdenaren kunnen op dit gebied heel wat van de Enternaren leren.
In de kwestie duikend, kwam ik in de gemeentelijke stukken tegen dat de sloop en nieuwbouw middels een zogenaamde 'kruimelregeling' goedgekeurd is. Een regeling waarbij het college kan beslissen, zonder inmenging van de gemeenteraad. Inderdaad, er hoeft en kan dus niet over gediscussieerd worden. Vreemd woord overigens, kruimelregeling voor de sloop van een karakteristiek pand.

Het was op dat moment dat de omdraaiing me te binnen schoot. De oude dingen die ten prooi vallen, de historie die weggepoetst wordt door mensen die voorbijgaan.
Een vraag aan de dames en heren politici: “Kunt u dit op een verjaardag uitleggen?” of “Zou u het aan de inwoners durven voorleggen?”

U laat het weten toch?