Geen straattheater meer in Wierden door gebrek aan geld en vrijwilligers

Algemeen

Het theater in de open lucht keert na tien jaar niet meer terug in de Wierdense straten.

WIERDEN – De leden van Stichting StraattheaterPlus in Wierden gooien de handdoek in de ring en daarmee verdwijnt het theater duit het Wierdense straatbeeld. Reden daartoe is het gebrek aan financiële middelen en terugloop van het aantal betrokken vrijwilligers. Daarmee is de tiende editie in september van 2018 definitief de laatste geworden.

Lange tijd was het straattheater in Wierden – en in de beginjaren ook in Enter – de start van het culturele jaar in de gemeente. De laatste jaren werd echter steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. “We hebben recentelijk besloten dat de tiende editie van het StraattheaterPlus in Wierden de laatste versie is geweest”, vertelt bestuurslid en kartrekker Jos Tornij. Samen met Rob Koopman en John Reterink was hij als bestuurder verantwoordelijk voor het straattheater.
“Het doek gaat voor dit cultuurevenement in Wierden dicht. Tien jaar lang hebben we ons met veel inzet en enthousiasme ingespannen om jaarlijks een aantrekkelijk cultuurprogramma op straat te zetten, dat vrij toegankelijk was voor bezoekers van alle leeftijden. Hoewel de hoofdmoot in al die jaren bestond uit het (internationale) Straattheater gaven we in Wierden ook volop ruimte aan de plaatselijke amateurkunst.”

Gebrek aan geld
Het bleek elk jaar steeds moeilijker om de financiën voor dit evenement bijeen te krijgen, weet Tornij. “We hadden een aantal trouwe sponsoren, maar er haakten in de loop der jaren ook geldschieters af. Naast de sponsoren waren we afhankelijk van de toewijzing van bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en van het Cogas Cultuurfonds. Omdat het de laatste jaren zeer moeilijk was om de benodigde financiën bijeen te krijgen om toch een kwalitatief Straattheaterprogramma te brengen, zijn we de samenwerking met Almelo aangegaan om via die connectie de kosten te delen en korting te verkrijgen omdat theatergroepen meerdere optredens konden verzorgen in één weekend. Toch bleek ook dit niet dé oplossing te zijn om voldoende geld te vergaren. We zijn erg dankbaar voor de vaste financiële, maar daarnaast ook de materiële ondersteuning, zoals het sponsoren van geluid en techniek, van maaltijden ten behoeve van de artiesten en vrijwilligers en andere vormen van materiële steun.” Naast de financiële druk die bij het bestuur lag om jaarlijks tot een sluitende begroting te komen ontstonden er ook personele problemen. Enkele bestuursleden trokken zich terug uit het stichtingsbestuur en ook een aantal vrijwilligers in de werkgroep haakte af.

Internationaal talent
De stichting StraattheaterPlus beschouwde zichzelf als één van de cultuurbrengers, die laagdrempelig zoveel mogelijk mensen wilde laten kennismaken met zowel professionele, als ook de amateurkunst. “We hebben op deze wijze tien festivals mogen organiseren met een heel uiteenlopend programma, uitgevoerd door artiesten vanuit alle windstreken op deze aarde. Artiesten uit alle vijf continenten; uit landen als Argentinië, Chili, Brazilië, Japan, Australië, Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk en natuurlijk uit ons eigen land. We hebben ze allemaal in Wierden mogen ontvangen en ze brachten de bezoekers kwalitatief hoogstaande voorstellingen. Dit internationale aanbod was mogelijk dankzij de samenwerking met de Stichting Kunsten op Straat, die de artiesten voor ons boekten.”
Via het Plusprogramma werd de laatste jaren het straattheater en amateurkunst naar De Botterhof en 't Wedervoort gebracht om de bewoners, die niet zo gemakkelijk het programma in het centrum konden bijwonen, toch te laten genieten van het cultuurprogramma. Daarnaast is vijf jaar nauw samengewerkt met de Evangelische school De Passie onder het motto: brengen en halen van cultuur. Tornij: “We verzorgden daar de laatste drie jaren workshops, waarvan de producten weer terugkwamen in ons festival. Daarbij valt te denken aan: voorlezen, poppenspel, living statue, Stop motion, het maken van mozaïeken, het bedenken en uitvoeren van een straattheateract en straattekenen. Ook bezochten de leerlingen van De Passie de voorstellingen van het Straattheater met een schoolopdracht voor CKV (Culturele en Kunstzinnige vorming), waarbij zij de act moesten beschrijven en beoordelen op een aantal criteria. We kunnen terugkijken op een zeer vruchtbare samenwerking met deze middelbare school.”
In het kader van het Plusprogramma is in al die jaren ook samengewerkt met Kaliber Kunstenschool en met de jeugdorkesten van de plaatselijke harmonieën. Zij zorgden jaarlijks voor een aantrekkelijk randprogramma naast het Straattheaterprogramma.
“Emotioneel is het een moeilijke beslissing, maar rationeel kon het huidige bestuur niet anders besluiten dan een punt te zetten achter haar werkzaamheden”, meent Tornij.