Gezamenlijke vastenactie: Wierdense hulp op Curaçao

Algemeen

WIERDEN – De gezamenlijke kerken in Wierden steunen ook dit jaar onder de naam 'Vastenactie Wierden' een project waarbij mensen uit Wierden of Enter nauw betrokken zijn. Dit jaar betreft het een project op Curaçao. Ook de leerlingen van het Galjoen, de Mariaschool en de Morgenster werken weer mee om deze actie tot een succes te maken.

In Curacao, in Banda Bau, vangen Gerda en Hans Brand alleenstaande jonge moeders met hun kinderen op. Door voor huisvesting en een volwaardige maaltijd te zorgen en de jonge moeders te begeleiden, leren ze om zelfstandig te worden. Zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid zijn zaken die ertoe bijdragen dat er een stabiele gezinssituatie wordt gecreëerd. De meiden moeten daarom ook meewerken in een project waar ze leren om van pallets kastjes en andere meubeltjes te maken. Met de verkoop van deze spulletjes wordt geprobeerd om een zakcentje te verdienen.

Om aan de vraag naar opvang te kunnen blijven voldoen en ook in de nabije toekomst de begeleiding te kunnen blijven geven, is het noodzakelijk dat de jonge moeders en hun kinderen een eigen plekje krijgen. De bestaande omgebouwde containers zijn aan verbetering en vernieuwing toe. Nog mooier zou het zijn om daarnaast een extra douche of toiletvoorziening te kunnen realiseren, zodat de moeders en hun kinderen op het terrein van Gerda en Hans een eigen plekje hebben. Nu maken ze nog gebruik van de wc en douche van Gerda en Hans zelf.

Om het project te duiden is er een oecumenische viering op zondag 24 maart om 19.00 uur in de St. Jan de Doperkerk. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan de maaltijdavond die in het teken van dit vastenproject staat. Deze is op woensdag 27 maart om 18.00 uur in de Hervormde Kapel. Voor deze maaltijd is opgave noodzakelijk. Uiterste inschrijfdatum is 24 maart, maar vol is vol. De kosten bedragen negen euro per persoon (met een maximum van 27 euro per gezin). Deze kosten kunnen op de avond zelf worden voldaan. Er is plaats voor 120 mensen. Aanmelden (met naam, adres, telefoonnummer en aantal kinderen en volwassen) kan per mail via secretariaatwierden@gmail.com.

Zowel in de viering als bij de maaltijd wordt een presentatie gegeven door Anneke en Ron Brand. Zij steunen vanuit Wierden hun zus en zwager in het verlenen van onderdak en begeleiden van de jonge moeders en hun kinderen.

Het is overigens ook mogelijk om het project te steunen met een bijdrage op bankrekeningnummer NL 60 RABO 0354 8158 57 t.n.v. St. Jan de Doper/ MOV team.