Henk Robben kondigt afscheid als burgemeester van Wierden aan

Algemeen

WIERDEN – Henk Robben stopt per 1 juni 2019 als burgemeester van gemeente Wierden. Dat bericht maakte de burgervader vorige week dinsdagavond na afloop van de raadsvergadering bekend aan de aanwezige raadsleden. “Ik ga jullie informeren over een bijzonder project”, verhaalde Robben. De toehoorders wisten op dat moment nog niet wat hen te wachten stond. “Wat ik ga doen heeft ook allemaal effect op jullie... Ik ga namelijk volgend jaar met pensioen.” Verbazing was af te lezen op alle gezichten.

Volgens Robben was het nu het geschikte moment om zijn afscheid bekend te maken. Toch heeft hij de laatste maanden flink lopen dubben. De ene keer had hij in z'n hoofd zitten om te stoppen, maar na een nacht slapen besloot hij toch om weer door te gaan. Tijdens zijn vakantie heeft hij in goed overleg met zijn wederhelft Annemiek de keus gemaakt. “We hebben nu nog acht maand te gaan, een geschikte periode om een opvolger te benoemen. De commissaris is akkoord wat mijn keuze betreft, al vond hij het wel jammer. We kunnen gelukkig nog veel doen de komende tijd!”
Robben wordt in december 66 jaar en vind het straks na negen jaar burgemeester te zijn geweest in Wierden tijd voor andere dingen. “Ik heb met veel plezier mijn werk gedaan en zal dat tot 1 juni blijven doen, maar ik wil daarna graag invulling geven aan een nieuwe levensfase.”
Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de gemeente Wierden en de geluiden zijn eenduidig: iedereen vindt het jammer en daarmee is duidelijk dat Robben zich in zijn actieve periode als een goed burgervader heeft laten zien: toegankelijk, niet op afstand, maar juist dichtbij en tussen de inwoners, daar waar het om draait.
Voordat Robben in Wierden kwam was hij lange tijd actief in de agrarische sector, onder meer als directievoorzitter van het Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) De Groene Welle in Zwolle. De inzet voor lokale politiek lonkte en zo werd de geboren en getogen Drenth in zijn vorige woonplaats Raalte actief voor het CDA. Toen hem in 2010 ter ore kwam dat in Wierden een vacature vrij kwam, wist hij vlot dat deze klus voor hem weggelegd was. De rest is inmiddels geschiedenis; Robben gaat de boeken in als een gewaardeerd burgemeester, die in financieel moeilijke tijden de kar op rechtvaardige wijze goed in het spoor hield.

Belangrijke keuzes

“Ik denk dat u dat ook wel eens heeft. Er moet een belangrijke keus gemaakt worden en u komt er niet goed uit. Er zijn veel ‘voors en tegens’. Maar die houden elkaar mooi in balans. Wat te doen? Wat moet doorslaggevend zijn? Dat is geen eenvoudig proces.

Ik beleefde dit de afgelopen maanden toen ik nadacht over mijn ambt als burgemeester van onze mooie gemeente Wierden. De belangrijkste vraag daarbij was: 'Hoe lang ga ik nog door?'. Mijn officiële termijn is nog niet ten einde, ik beleef nog veel plezier aan mijn werk en voel me nog fit. Maar aan de andere kant zijn de feiten onverbiddelijk. Eind dit jaar ben ik, je zou het niet zeggen, 66 jaar. Enige verjonging in het openbaar bestuur kan geen kwaad vind ik. Zelf het goede voorbeeld geven hoort daar bij.

Sinds de verkiezingen is er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van B&W. Vol energie en met veel ambitie zijn we aan de slag gegaan. Ik vind het leuk en boeiend om de raad en het college te begeleiden en te ondersteunen bij het maken van goede keuzes. Maar ik moet als onafhankelijk voorzitter ook niet te veel de stempel drukken.

En zo vechten de ‘voors en tegens’ hun wedstrijd in mijn hoofd zonder dat er een echte winnaar is. Een goed gesprek thuis brengt ook niet direct de oplossing. Annemiek vindt, terecht, dat ik vooral zelf de afweging moet maken, maar staat volledig achter mij bij welke beslissing dan ook.

En dan hak je op enig moment de knoop door. Niet op basis van een rationele afweging, maar op gevoel. Het is, letterlijk, mooi geweest. Het is tijd om invulling te geven aan de andere levensfase waarin ik zo geleidelijk aan in beland ben.

Ik stop per 1 juni 2019 als burgemeester van Wierden. Ik heb er dan negen boeiende en intensieve jaren opzitten. De komende maanden kan de gemeenteraad op zoek naar een opvolger. Gemiddeld genomen is daar acht maand voor nodig. Dat moet dus lukken.

Tot die tijd ben ik volop aan het werk met het voorbereiden van belangrijke keuzes voor onze gemeente. We zien elkaar nog.”

Henk Robben
Burgemeester