Inzamellocatie van oud papier verhuist naar Molenbeltsweg

Algemeen

WIERDEN – De nieuwe locatie voor papierinzameling in Wierden komt aan de Molenbeltsweg. De huidige locatie aan de Nijverheidsstraat, pal naast de rotonde, voldoet niet meer aan de wensen en wordt daarom gesloten.

Deze locatie staat al een tijd ter discussie, er zijn namelijk onvoldoende mogelijkheden voor aanpassingen die het inzamelen van oud papier verbeteren. Met name de de (verkeers)veiligheid voor de gebruikers en huurder Stichting Muziekcommissie Harmonie Wierden. Behalve gevaarlijke verkeerssituaties door stilstaande en kerende auto's, pal na de rotonde was er ook overlast door dump van oud papier door overvolle containers. Hierdoor werd de inzamellocatie voor de gebruikers, de Harmonie en de gemeente een bron van ergernis. “Met de nieuwe locatie aan de Molenbeltsweg is er meer ruimte om het oud papier op een veilige, gemakkelijke manier in te zamelen”, vertelt wethouder Johan Coes.

De Stichting Muziekcommissie Harmonie Wierden blijft ook op de nieuwe locatie de huurder en daarmee verantwoordelijk voor het beheer van het terrein. De nieuwe inzamellocatie gaat voor de zomer open. Eerst moet de gemeenteraad nog instemmen met het voorstel. Ook moet er geld beschikbaar worden gesteld voor de inrichting. De grond aan de Molenbeltsweg is eigendom van de gemeente Wierden en wordt vervolgens verhuurd. Tot voor twee jaar terug stond hier een oude boerderij die lange tijd werd bewoond door de familie Dasselaar. Het ontwerp en de inrichting van de inzamellocatie zijn gezamenlijk tot stand gekomen.