Koninklijke waardering voor vrijwillige inzet Max Patawala

Algemeen

Burgemeester Henk Robben, Max Patawala en zijn echtgenote Clara Patawala-Leiwakabessy. Fotograaf: Pieter Leiwakabessy.

WIERDEN – Max Patawala heeft uit handen van burgemeester Henk Robben een koninklijke onderscheiding gekregen. Op zaterdag 27 oktober werd de 66-jarige Patawala onder toeziend oog van vele aanwezigen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele vrijwillige verdiensten. De onderscheiding werd opgespeld tijdens de viering van het dertigjarig bestaan van de Molukse Stichting Kandjoli in Wierden.
Patawala trad in 1973 aan als vrijwilliger bij de Molukse stichting Manusama in Wierden. Vanaf 1975 tot 1987 was hij in dienst van deze stichting als sociaal cultureel werker. Daarna trad hij van 1987 tot 2012 aan als sociaal cultureel werker bij de Stichting Kandjoli. Deze stichting richt zich op de participatie van de inwoners van de gemeente Wierden. In 2012 kwam deze functie te vervallen en werd Max aangesteld als ondersteuner van het bestuur van Stichting Kandjoli.
Sinds die tijd ondersteunt en begeleidt Patawala het bestuur en de vrijwilligers die gekoppeld zijn aan de verschillende werkgroepen binnen Stichting Kandjoli, zoals de werkgroep ouderen, jeugd en jongeren, kinderwerkgroep, werkgroep 50+, de kookploeg, de muziekwerkgroep Late Night Sessions (LNS) en de werkgroep media & communicatie (Radio Panggayo in samenwerking met RegioFM in Wierden).
Max was tevens kartrekker en initiatiefnemer van diverse acties zoals de realisatie van het Monument Katong Kemana en de invoering van nieuwe straatnamen. Daarnaast was hij betrokken bij de renovatie van de huizen en de leefomgeving van de Molukse wijk, die momenteel als ‘voorbeeldwijk’ voor andere Molukse wijken gezien wordt. Max voerde een deel van zijn taken bezoldigd uit, de rest van de week zette hij zich op vrijwillige basis in.
Maar daar bleef het niet bij; elke minuut van de dag lijkt haast te worden opgevuld door vrijwillige inzet. Zo is hij ook nog ouderling, scriba en diaken bij de Moluks Evangelische Kerk Wierden en coördinator bij de landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen, regio Oost. Deze stuurgroep heeft als doel het ondersteunen van initiatieven van Molukse vrijwilligers in het land die zich inzetten voor zorg en welzijn van Molukse ouderen. Tevens is Patawala een van de drijfveren achter de Wierdense Pasar Maluku, die tijdens de Wiezo wordt gehouden. Deze markt heeft als doel om geld in te zamelen voor het onderhoud van de Molukse Kerk in Wierden. Ten slotte is hij nauw betrokken, thans voorzitter, bij de belangenvereniging van huurders van woningstichting Reggewoon in Wierden.