Laatste 'Fijn Leven' in huidige vorm, maar er komt vervolg

Algemeen

WIERDEN/ENTER – Voor de vijfde en vooralsnog laatste keer krijgt een deel van de inwoners van de gemeente Wierden in de leeftijd van 67 jaar tot 78 jaar een vragenlijst in de bus. Dit in het kader van het project 'Fijn Leven'. Wijksaam en Stichting De Welle trekken hierin samen op, om vroegtijdig mogelijke problemen te signaleren en de kwaliteit van leven zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden.

Middels de vragenlijst wordt getracht inzicht te krijgen in zowel de fysieke (on)mogelijkheden, maar ook de cognitieve en sociale aspecten. Door de zeer uitgebreide lijst wordt inzicht gecreëerd in de mate van leven en welzijn van ouderen in genoemde leeftijdscategorie. Dit zijn vaak de mensen die nog niets mankeren, maar na enkele jaren juist wél in de lappenmand terecht kunnen komen.
“We doen dit nu voor de vijfde keer; als iemand bijvoorbeeld drie jaar terug deze lijst ook heeft ingevuld en er toen als vitaal uitsprong, kan hij of zij nu bijvoorbeeld in de categorie 'kans op kwetsbaarheid' of zelfs 'kwetsbaar' terecht komen. Er kan veel veranderen en misschien ook wel zonder dat men zich daar bewust van is”, aldus Marieke Huiskes, één van betrokken medewerkers achter dit project. “Het is ook belangrijk om juist de vitale doelgroep goed in kaart te hebben, door hen te informeren en te ontmoeten blijven ze sociaal betrokken en actief. Zo kun je ook tijdig signaleren, mocht iemand van vitaal naar de kwetsbare groep gaan.”
Aan de hand van het onderzoek worden kwetsbare inwoners thuis bezocht. Kitty van der Steege van de Welle vult aan: “Het is van belang om sociaal betrokken te blijven, ook als je fysiek beperkt bent. Voor de mensen die nog wel mobiel zijn hebben we in samenwerking met een fysiotherapeut ook een fitheidstest. Die kan gedaan worden nadat de vragenlijst is ingevuld. Let wel, je hoeft niet, het mag. De tekst kan namelijk ook anoniem worden ingevuld en ook een vervolgtraject is niet noodzakelijk. We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarom zijn er ook geen kosten aan verbonden.”

Fijn Leven in andere vorm
Dat het project zijn vruchten af werpt, blijkt uit de cijfers. In 2016 was de start en nu staat de vijfde test op stapel. In totaal zijn er in Wierden ( Noord-West en Oost) en Enter 2535 mensen aangeschreven en daarvan hebben er bijna 1100 gereageerd. De gemiddelde respons ligt daarmee op 43 procent en dat is hoog als je het vergelijkt met landelijke cijfers (rond de 37 procent). “Volgens de planning hebben we in eind maart of begin april de activiteiten van het vervolgtraject, zoals de beweegactiviteit, fitheidstest en huisbezoeken en daarmee wordt dit project dan afgerond”, aldus Van der Steege. “Maar we weten nu al dat er zeker een vervolg gaat komen, al dan niet in een iets ander jasje. We denken aan een mogelijke samenwerking met de huisartsen. Bovendien willen we ook de bewoners van de buitengebieden benaderen. Dat is nu nog niet gebeurd. Wellicht dat we met een vitaliteitsdag in het najaar iets kunnen betekenen. Er zit in ieder geval iets in het vat, want Fijn Leven voorziet in een behoefte.”