Mariaschool Wierden scoort goed in eindscore en enquête

Algemeen

WIERDEN – De Mariaschool scoort het beste van de Wierdense basisscholen in de lijst die RTL Nieuws gepubliceerd heeft. De katholieke basisschool aan de Bongerd heeft een eindscore van 7,9. De onderzoeksredactie van de commerciële zender heeft de eindtoetsresultaten van ruim zesduizend basisscholen geanalyseerd en op een zo eerlijk mogelijke manier vergeleken.

De verplichte eindtoets in groep acht, beter bekend als de cito-toets, levert naast resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen. RTL Nieuws heeft de resultaten onder de loep genomen en heeft daarbij ook rekening gehouden met achterstanden van leerlingen. Het Nederlands gemiddelde is een zeven, waarmee de Mariaschool dus ver boven het gemiddelde scoort.

Ook de andere Wierdense basisscholen zijn onder de loep genomen; de resultaten lopen niet gek ver uiteen. Toch zijn er ook uitschieters naar onderen.
Behalve de topscore voor de Mariaschool in dit onderzoek, schrijft de Wierdense basisschool ook mooie zwarte cijfers op basis van de enquête die Beekveld & Terpstra heeft gehouden. In dit 'tevredenheids-onderzoek' is aan personeel, leerlingen van de bovenbouw en ouders gevraagd naar het pedagogisch klimaat, de wijze van lesgeven en de cultuur en informatievoorziening op school. De Mariaschool heeft hier gemiddeld een 8,4 weten te scoren.

“We zijn trots op deze resultaten, zonder dat we het meteen van alle daken roepen”, duidt Nardy Bernds namens de directie. “Het is een kroon op ons werk, we zetten in op vernieuwing binnen passend onderwijs. Ook hebben we onlangs een nieuw logo onthuld dat aansluit bij onze nieuwe visie en missie. De M en de W van Mariaschool Wierden zijn nog steeds duidelijk herkenbaar, waarbij de verschillende kleuren onder andere de acht groepen verbeelden. We willen als basisschool laagdrempelig en toegankelijk zijn, waarbij we oog hebben voor rust en structuur voor alle leerlingen.”