Mensdoormens: vrijplaats voor zelfregie en herstel

Algemeen

Plek voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken

TWENTERAND - Noord Twente, met daarin de gemeenten Twenterand, Tubbergen, Almelo en Wierden, krijgt een eerste ontwikkelingscentrum voor zelfregie en herstel voor alle mensen die ondersteuning kunnen gebruiken in hun leven. De nieuwe voorziening gaat Mensdoormens, vrijplaats voor zelfregie en herstel, heten en is een initiatief van ervaringsdeskundige Chantal Soepboer (39). Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden en krijgen een grote stem in de opzet.

In Noord Twente zijn duizenden mensen psychisch kwetsbaar, worstelen met levensvragen of (oude) verslavingsproblemen. Instellingen als Dimence en Tactus bieden vaak met succes zorg, maar voor het persoonlijk en maatschappelijk herstel (het weer goed functioneren in het dagelijks leven) zijn de mensen/patiënten zelf verantwoordelijk. Chantal Soepboer weet uit eigen ervaring hoe ontzettend moeilijk dat is en hoeveel valkuilen er op de loer liggen. Chantal kreeg op eigen kracht haar leven weer op orde, maar dat kostte jaren. Bij Mensdoormens, haar vrijplaats voor zelfregie en herstel gaat ze al haar kennis en ervaring inzetten om iedereen ondersteuning te bieden bij het (weer) opbouwen van een normaal, geregeld leven. Mensen die daar graag gebruik van willen maken hebben géén indicatie nodig. Bovendien, zo beklemtoont Chantal Soepboer, worden er géén rapportages, verslagen of rapporten gemaakt. “Als mensen het graag willen, kunnen we wel een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, maar dat is alleen op eigen verzoek.”

Bij Mensdoormens geeft Chantal Soepboer deelnemers twee verschillende mogelijkheden: de herstelacademie en een afdeling voor zelfregie. Ze kunnen één van beide opties doen, maar mogen ook naar beide. In de herstelacademie kan iedereen werken aan persoonlijke ontwikkeling door het volgen van cursussen, workshops, lezingen en trainingen. Al die kennis, weet Soepboer maar al te goed, sterkt mensen enorm en zal hen helpen bij het herstel. De afdeling voor zelfregie is van een heel andere orde. In die ruimte gaat het om het (her)ontdekken van talenten en passies en die vaardigheden verder ontwikkelen of ‘gewoon’ lekker bezig zijn met bijvoorbeeld schilderen, kleding maken of meubels herstellen. Deelnemers bepalen dat zelf en kunnen ook zelf met ideeën en voorstellen komen.

De vrijplaats voor zelfregie en herstel zit zelf nog in de opstartfase, maar geïnteresseerden kunnen zich al melden. Chantal Soepboer wil de gebruikers invloed geven op de invulling. Ze heeft van de financiers, de gemeente Almelo en het landelijke Kansfonds, twee jaar de tijd gekregen om het ontwikkelingscentrum op te zetten, daarna moet het op eigen kracht kunnen voortbestaan. Daarbij krijgt Chantal Soepboer zelf ondersteuning van stichting de Klup Twente, op wie ze voor begeleiding en praktische hulp kan terugvallen. In de nieuwe vrijplaats voor zelfregie en herstel Mensdoormens bieden ervaringsdeskundigen als Chantal zelf – maar ook andere ervaringsdeskundigen – de ondersteuning. Het bieden van (vrijwilligers)werk is een van de voornaamste nevendoelstellingen van Mensdoormens, temeer Chantal Soepboer ziet dat steeds meer instellingen ook ervaringsdeskundigen in dienst nemen. Haar vrijplaats voor zelfregie en herstel kàn de start zijn voor zo’n nieuwe loopbaan. “Hier kunnen mensen zich door ontwikkelen, tot aan de opleiding voor ervaringsdeskundige toe”, aldus Soepboer.

Mensdoormens is gevestigd in de Hagedoorn aan de Wilgenstraat 11 in Almelo. De vrijplaats voor zelfregie en herstel is echter nadrukkelijk ook bedoeld voor alle mensen uit Twenterand, Tubbergen en Wierden. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan Mensdoormens of wilt u als ervaringsdeskundige meehelpen in de vrijplaats voor zelfregie en herstel? Neem dan contact op met Chantal Soepboer: Chantal@mensdoormens.nl of telefoon: 06 – 100 37 114.