Miljoenentekort sociaal domein in Wierden door verzuiming Rijk

Algemeen

WIERDEN – De gemeente Wierden overschrijdt het budget op het sociaal domein met zo'n twee tot drie miljoen euro en dat tekort zal naar verwachting nóg verder oplopen. Exacte cijfers worden half april bekend gemaakt als de definitieve jaarrekening naar buiten wordt gebracht. Wel is duidelijk dat er een enorm tekort is ontstaan door grotere vraag naar zorg onder jongeren én doordat het Rijk in 2015 meerdere taken naar de gemeenten heeft doorgeschoven en daarbij ook de geldkraan met twintig procent heeft dichtgedraaid. De gemeenteraadsleden van Wierden zijn vorige week dinsdagavond op de hoogte gebracht deze nijpende situatie.

Het is nu nog niet duidelijk of de tekorten opgevangen kunnen worden binnen de huidige begroting. Het college van burgemeester en wethouders gaat de komende weken de knelpunten in beeld brengen en op basis daarvan noodzakelijke maatregelen treffen. Verantwoordelijk wethouder Eric Braamhaar laat weten dat er hoe dan ook bezuinigd moet worden. “Zodra helder is hoe groot de tekorten zijn, dat is medio april bekend, weten we hoeveel en waar we kunnen schrapen. Dat het geld er moet komen is zeker. De gehele raad heeft het nieuws gelukkig goed opgepakt, de sfeer in de zaal was goed. We moeten het ook met elkaar oppakken, dus de raad samen met het college. Het is een probleem van ons allemaal, waar wij zelf niets aan kunnen doen. De oorzaak ligt bij het Rijk.”

Decentralisatie
De Tweede Kamer maakt zich ook al langere tijd zorgen over de financiële tekorten bij gemeenten op het gebied van jeugdzorg. Minister De Jonge onderzoekt momenteel de omvang en achtergronden van deze tekorten. Het ziet er echter niet naar uit dat er op korte termijn geld beschikbaar komt voor het gemeentefonds, maar pas vanaf 2020. Dat betekent dat ook in 2019 de gemeente Wierden een flinke kostenpost tegemoet mag zien wat jeugdzorg betreft. Door de decentralisatie van de zorgtaken van Rijksoverheid naar gemeenten, heeft Wierden te maken met hogere uitgaven op het gebied van zorg. Het probleem speelt bij veel gemeenten en daarom is de VNG in gesprek met de Rijksoverheid om te zoeken naar een oplossing.
“Het tekort bij de veertien Twentse gemeenten loopt inmiddels op richting de 45 miljoen euro op dit gebied”, weet wethouder Braamhaar. “Wij als Wierden zijn zeker geen uitzondering, integendeel. Doordat er nog een flinke buffer aanwezig was, hebben we de tekorten nog flink kunnen beperken. Buurgemeente Almelo bijvoorbeeld heeft al langer te kampen met enorme tekorten.” Maar ook Wierden luidt nu de noodklok en moet de broekriem flink aanhalen. “De zorg moeten we leveren, dat staat vast, maar waar ligt de grens? We lopen de deur bijna plat in Den Haag. Dat er een oplossing moet komen is duidelijk, maar hoe die er uit gaat zien? Zodra de cijfers bekend zijn, gaan we met elkaar in beraad. Landelijk gezien zou het goed zijn als het zorgstelsel op de schop gaat; de stijgende kosten zijn over een paar jaar echt niet meer te dragen.”