Minister Van Nieuwenhuizen ondertekent tracébesluit N35

Algemeen

Snelheid N35 naar honderd kilometer per uur

WIERDEN – Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden ondertekend. Daarmee is de kogel door de kerk en wordt de weg tussen Nijverdal en Wierden verbreed naar 2x2 rijstroken. Ook gaat de maximum snelheid omhoog naar honderd kilometer per uur. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020. Het verkeer op de N35 Nijverdal-Wierden is toegenomen, dit is vooral in de spits merkbaar. Minister Van Nieuwenhuizen: “Met de aanpak van dit traject zorgen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer en verbeteren we de verkeersveiligheid. Dit is goed voor de weggebruikers die sneller op de plek van bestemming zijn en goed voor de bereikbaarheid in de regio.”

Het nieuwe tracé
Er komen twee ongelijkvloerse aansluitingen: de aansluiting 't Lochter bij de Burgemeester H. Boersingel (N347) en de aansluiting Wierden-West bij de Nijverdalsestraat en Haarkampsweg. Tussen deze nieuwe aansluitingen komt de N35 noordelijker te liggen, dichter bij de spoorlijn Zwolle - Almelo. De N35 gaat de Baron van Sternbachlaan, de Westerveenweg, Vossenbosweg en Stegeboersweg ongelijkvloers kruisen. De N35 gaat over deze wegen heen. De oversteek bij de Dwarsweg wordt opgeheven. Er komt een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor tussen het Notterveld en het Wierdenseveld, in de buurt van de Schapendijk – Westerveenweg.

Ter inzage
Rijkswaterstaat legt het tracébesluit ter inzage van dinsdag 15 januari tot en met dinsdag 26 februari 2019. Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het tracébesluit in de Staatscourant beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het tracébesluit met bijlagen ligt ter inzage tijdens reguliere openingstijden op het het gemeentehuis van Wierden (loket Bouwen en Wonen). Ook het is digitaal beschikbaar via de site van Directie Participatie: www.platformparticipatie.nl/n35nijverdalwierden.

Verbeteren N35
De aanpak van de N35 (van Zwolle tot Wierden) is gericht op het stapsgewijs verbeteren van delen van de weg en bestaat uit maatregelen voor de korte en de lange termijn. Belangrijkste doelstellingen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en van de veiligheid. De aanpak van de trajecten Zwolle-Wijthmen (al gerealiseerd) en Nijverdal-Wierden zijn gericht op het verbreden van de weg tot 2x2 rijstroken met een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur. Voor het wegdeel Wijthmen-Nijverdal worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. Tot slot is in Nijverdal enkele jaren geleden de Salland-Twentetunnel gebouwd.