PCOB Wierden-Enter viert jubileum met theater, buffet en een concert

Algemeen

Henk Meijer, Riek Heuver, Jenny Plaggenmarsch en Ria van Heek (staand), Willem Wessels, Henk van der Kolk en Arend Mager (zittend).

WIERDEN/ENTER – De PCOB Wierden-Enter bestaat op de kop af 55 jaar en dat wordt de komende twee weken gevierd voor alle leden én geïnteresseerden. Het nut en de noodzaak van de bond is al die jaren gebleken en nog steeds neemt de PCOB een belangrijke taak op zich in de Wierdense gemeenschap: het behartigen van de belangen van ouderen en het bieden van vermaak door maandelijks een bijeenkomst te organiseren. De komende twee weken zijn er twee feestelijke bijeenkomsten – theater en een buffet en een orgelconcert – voor zowel leden als niet-leden.

De protestants-christelijke ouderenbond is in de vroege jaren zestig van de vorige eeuw in het leven geroepen. Er veranderde in die tijd veel, De Algemene Ouderdomswet was nog niet zo lang aangenomen en er was behoefte aan vermaak en belangenbehartiging. “De ouderenbond heeft absoluut geen politieke ambities; het hoofddoel was en is nog steeds het opkomen voor elkaar, voor de belangen van de 55+ senioren. Al moet ik er wel bij zeggen dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden wat de leeftijd betreft. Inmiddels zijn de meeste leden zeventig jaar en ouder”, vertelt huidig voorzitter Jenny Plaggenmarsch.

Na al die jaren zijn de hoofddoelen van de PCOB gelijk gebleven. Bestuurslid Willem Wessel vult aan: “Lokale belangenbehartiging is één van de belangrijkste hoofddoelen, maar we richten ons ook op zaken als zorg en wonen en mobiliteit. We maken ons hard voor alles waar ouderen mee te maken krijgen. Denk hier in Wierden bijvoorbeeld ook aan de pinautomatenkwestie, toegankelijkheid van het winkelcentrum en het verdwijnen van de postbussen. Dankzij onze inzet zijn er er enkele brievenbussen blijven staan.”

Elke maand, op de derde dinsdag, organiseert de PCOB bijeenkomsten voor haar leden in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat te Wierden. De onderwerpen zijn divers, maar altijd wel met een link naar het christelijke karakter van de bond. Plaggemarsch: “We zoeken naar onderwerpen die onze leden interessant vinden, denk aan lezingen waarbij levensvragen aan bod komen of zorggerelateerde onderwerpen of medicijngebruik. Maar ook luchtige of praktische zaken bieden we aan, zoals dialezingen over natuur of reizen in het buitenland of preventie op gebied van vallen en brand.” De onderwerpen worden gekozen in samenspraak met de leden.

Feestelijke activiteiten
Om het 55-jarig bestaan te vieren staan er deze maand twee speciale activiteiten op stapel. De eerste is op dinsdag 18 september om 14.30 uur. Dan wordt het nieuwe seizoen gestart met smakelijke voorstelling door theatergezelschap Jong belegen van Joyce Turek en Marjan de Wilt. De show is een muzikale komedie met nostalgische voorwerpen om zo allerhande herinneringen weer op te halen. De zusjes Vera en Judith ruimen het huis van hun tante op. Ze komen allerlei voorwerpen tegen die een herinnering oproepen aan een gebeurtenis of een persoon. Op die zoektocht ontdekken ze bovendien een groot familiegeheim! De voorstelling duurt ongeveer twee keer drie kwartier en wordt onderbroken door een pauze. Aansluitend is er een warm en koud buffet (kosten daarvoor zijn tien euro). Opgave hiervoor gewenst via pcob.wierden@gmail.com. Ook niet-leden zijn deze middag van harte welkom!

Een weekje later brengt de PCOB een bezoek aan de Willem Hendrik Zwart Hal in Lemelerveld. Ook hier is iedereen van harte welkom om deze middag te luisteren naar en mee te zingen met het orgel dat wordt bespeeld door Ad Huetink. Hij zal deze middag ook enkele verzoeknummers spelen. Huetink mocht van zijn vader geen organist worden, daarom werd hij maar boer. De liefde voor de orgelmuziek bleef en werd alleen maar groter. In een verbouwde, voormalige kalverstal, bij het inmiddels in lelies, plantuien en aardbeiplanten gespecialiseerde agrarische bedrijf in Lemelerveld, beschikt Huetink over een eigen concerthal met een imposant Monarke-concertorgel. Het concert begint dinsdag 25 september om 15.00 uur. Het vertrek is om 14.15 uur vanaf het Ontmoetingscentrum. Ook hiervoor is opgave gewenst. Voor het concert wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd. Voor wie lid wil worden van de PCOB, kan één van deze twee feestelijke dagen terecht bij de bestuursleden.