Positieve cijfers jaarrekening, maar kosten sociaal domein zorgenkindje

Algemeen

WIERDEN – Er staat in zwarte cijfers ongeveer 2,3 miljoen euro onder aan de streep van de jaarstukken van de gemeente Wierden over 2017. Bij dit positieve resultaat moet echter wel een flinke kanttekening worden geplaatst. Er moet namelijk nu al 770.000 euro worden doorgeschoven richting de WMO en jeugdzorg. Dit forse nadeel op het sociale domein komt echter door eerdere reserveringen niet tot uitdrukking in de jaarcijfers. Bovendien is de reële verwachting dat de kosten ook de komende jaren blijven oplopen. “Dat baart zorgen”, aldus financieel wethouder Richard Kortenhoeven.

Het positieve resultaat op de jaarrekening in de reserves gestort. De grondexploitatie van percelen die Wierden in bezit heeft, leverde 1,1 miljoen euro op. Daarnaast 1,2 miljoen bespaard op andere activiteiten. De kosten van bijna acht ton op het sociale domein daarentegen is onttrokken aan de in 2015 en 2016 opgebouwde reserve sociaal domein. Wat deze reserves betreft is de bodem van de schatkist in zicht. Daardoor zullen de oplopende zorgkosten, voor met name WMO en Jeugd, ook in 2018 en volgende jaren naar verwachting leiden tot aanzienlijke tekorten in het sociale domein. “Hiervoor is nu nog geen dekking aanwezig”, duidt Kortenhoeven. “En door alsmaar stijgende prijzen die de jeugdzorg en instanties hanteren krijgt dit gevolgen voor andere projecten.” Het geld moet immers linksom of rechtsom op tafel komen. Waar de klappen gaan vallen is volgens de wethouder nu nog niet duidelijk, dat zal in het najaar bij het bespreken van de begroting wel helder zijn.
De jaarstukken worden op dinsdag 19 juni in de informatieve raadsvergadering besproken. De gemeenteraad neemt vervolgens op 10 juli een besluit, waarna de jaarstukken naar de Gedeputeerde Staten van Overijssel worden gestuurd.