Rubriek Distelvink

Algemeen

Van regels uitvoeren en regels maken

Allereerst maar even een tweetal columns terughalen:
– de eerste ging over het jammerlijk verdwijnen van de columns van burgemeester en wethouders in de huis-aan-huisbladen
– de tweede handelde over de vraag of een vrijwilligersvergoeding voor iemand in de bijstand die zeer veel nuttig vrijwilligerswerk doet, wellicht een goed idee zou zijn.

En zie daar, de wethouder schreef een column (!) als reactie op de tweede. Uitermate sportief in mijn ogen, waarvoor mijn compliment. Wethouder Braamhaar verloochent zijn sportieve inborst niet, zo blijkt maar.

De reactie zelf echter... De wethouder stelt dat van iemand in de bijstand een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk gevraagd mag worden en dat die activiteit gericht moet zijn op terugkeer naar betaald werk. En dat ben ik met hem eens. Op het eerste gezicht geen speld tussen te krijgen, zo lijkt het, ware het niet dat de beschreven mevrouw geen reële kans maakt op de arbeidsmarkt door haar ziektegeschiedenis. En dat zij tegelijk, naar haar vermogen, zeer veel nuttig vrijwilligerswerk doet.

Verder somt de wethouder een aantal regelingen op, die mensen met een laag inkomen kunnen ondersteunen. Erg zorgvuldig – waarvoor dank – maar voor uw Distelvink enigszins overbodig. De regelingen waren bij mij al bekend, mede dankzij enkele muisklikken weliswaar. Het ging er bij mijn vraag niet in de eerste plaats om hoe je iemand met een laag inkomen kunt ondersteunen, maar hoe je mensen kunt belonen voor hun belangrijke bijdrage en kunt stimuleren dat vooral te blijven doen! De toekomst waarin we iedere vrijwilligershand bitter hard nodig hebben, is zeer nabij!

Daarnaast is het begrijpelijk dat de wethouder zich aan de bestaande regels houdt – een wethouder houdt immers de wet – maar de vraag van Distelvink was óf het wellicht zou getuigen van wijs beleid om er een regel aan toe te voegen, ter stimulering van vrijwilligerswerk door mensen in een blijvende bijstandssituatie. Als ik het wel heb, is het echter niet de wethouder die de regels voor nieuw beleid maakt, maar de gemeenteraad. Dus, leden van de raad, een schone taak voor u om uw licht te laten schijnen over de vraag van Distelvink en zijn gespreksgenote. Even de Wiezer van twee weken terug erbij pakken en het wikken en wegen kan beginnen. En uiteraard staat het de wethouder vrij om zelf een voorstel aan de raad te doen :-)

Dames en heren politici, u laat het ons weten toch?