Schuldenrechter

Algemeen

In een recent artikel in De Volkskrant las ik dat zeker 1,4 miljoen huishoudens in Nederland met forse schulden kampen. Bij 840 duizend huishoudens gaat het om risicovolle schulden, bij 540 duizend om problematische schulden. Dat zijn er dus nogal wat. En het grootste deel van deze huishoudens is ‘onzichtbaar’ omdat ze niet bekend zijn bij de overheid. Slechts 193 duizend huishoudens zijn geregistreerd.

Gelukkig begint de rijksoverheid nu in te zien, dat schulden een maatschappelijk probleem vormen. Ze veroorzaken zorgen, stress, een slechtere gezondheid, relatieproblemen en soms ook weer financiële problemen bij anderen. Ook zouden mensen met schulden vaker in aanraking komen met Justitie. Het Rijk heeft nu maatregelen aangekondigd die er vooral op gericht zijn om te voorkomen, dat schulden zich vermenigvuldigen door incassokosten of boetes voor te laat betalen. Uiterlijk per 1 januari 2019 moet het mogelijk worden verkeersboetes vanaf 75 euro gespreid te betalen. Nu ligt dat bedrag nog veel hoger.

Als iemand drie maanden de premie van zijn zorgverzekering niet betaalt, wordt de zorgtoeslag rechtstreeks aan de zorgverzekeraar overgemaakt. Dit schijnt al praktijk te zijn. Het kabinet onderzoekt nu de mogelijkheid hetzelfde te doen met de huurtoeslag. Allemaal maatregelen om te voorkomen dat mensen met problematische schulden steeds dieper wegzinken.

Ik citeer verder uit dit krantenartikel. Het kabinet wil ook uitwassen bij het innen van openstaande vorderingen door incassobureaus aanpakken. Zo wordt onderzocht, of het minimumbedrag van veertig euro per incasso voor ‘geringe’ vorderingen’ verlaagd kan worden. Nederland kent al een zogenaamde ‘beslagvrije voet’ bij het beslag op loon en uitkeringen. Het kabinet wil die nu ook invoeren voor beslag op bankrekeningen, waardoor mensen gegarandeerd voldoende geld overhouden voor hun dagelijkse bestaan.

Ook komt er een experiment met een speciale ‘schuldenrechter’. Die zal ‘zaken tegen eenzelfde schuldenaar zoveel mogelijk geconcentreerd’ behandelen. In Tilburg loopt zo’n proef al. ‘Niet de schuld is het probleem maar het afbetalen ervan.’ In die ene zin vat kantonrechter Paul Rouwen het probleem van mensen met schulden samen. Ze krijgen te maken met rente, incassokosten en boetes voor niet of te laat betalen. Hierdoor nemen schulden alleen maar toe en voor je het weet is een schuld van duizend euro verdubbeld.

In Tilburg werken rechtbank en gemeente nauw samen om mensen met problematische schulden te helpen. De proef is erop gericht te bekijken, wat een speciale schuldenrechter kan doen om financiële nood sneller te verhelpen. Een van de doelen is om minder mensen door een rechtbank onder bewind te laten stellen. Een bewindvoerder beheert de bankrekening en bepaalt wat iemand mag uitgeven. Mensen hebben vervolgens gemiddeld vijf jaar niets meer over hun geld te zeggen.

Mensen met schulden krijgen pas met de rechter te maken, als de zaak helemaal uit de hand is gelopen en er een bewindvoerder moet worden benoemd. In Tilburg probeert men nu te voorkomen, dat iemand onder bewind moet worden gesteld. ‘Dat is mogelijk dankzij de gemeente Tilburg, die zoekt naar oplossingen voor mensen met financiële problemen’, zegt Nouwen. De gemeente biedt budgetbeheer aan, eventueel in combinatie met schuldsanering. ‘Als we nu een aanvraag krijgen om iemand onder bewind te plaatsen, vragen we eerst of er een gesprek is geweest met de gemeente. Die heeft meer mogelijkheden dan een bewindvoerder.’

Een geweldig initiatief, zou ik zeggen. En nu maar hopen, dat het navolging krijgt in de rest van Nederland.
Als je geldproblemen hebt en begeleiding door een schuldhulpmaatje wilt, staat Stichting BOWIE met raad en daad voor je klaar. Je kunt dan contact opnemen met de coördinator hulpverlening via telefoon 06 – 10 04 33 80 of via coördinator@bowie.nu. Voorkom dat de schulden erger worden en vraag zo snel mogelijk hulp. Een toekomst zonder schulden is echt voor iedereen mogelijk. Want samen lukt ‘t.

Henk Pasman
Stichting Bowie